Wygrane sprawy

Przykłady wygranych spraw błędów medycznych

Zadośćuczynienie dla dziecka za błąd przy porodzie.

Dziecko urodziło się niedotlenione, ponieważ lekarz zwlekał z decyzją o wykonaniu cięcia cesarskiego. Biegli wydali opinię, z której wynikało, że postępowanie personelu medycznego było zgodne ze wszystkimi procedurami. Prowadzące sprawę mecenas Lazer i mecenas Hudziak zgłosiły zastrzeżenia do tej opinii. Dzięki temu sąd wezwał biegłych na rozprawę i kancelaria skutecznie podważyła ich opinię, jako wewnętrznie sprzeczną. Sąd powołał nowy zespół biegłych, który ostatecznie wydał opinię korzystną dla klienta i sprawa zakończyła się sukcesem zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Dziś chłopiec niedotleniony przy porodzie ma kilkanaście lat i pieniądze na bieżące leczenie, ponieważ w wyniku interwencji kancelarii prawa medycznego otrzymał 1000.000 zł z odsetkami ustawowymi i 8.000 złotych miesięcznej renty.

zobacz jakie sprawy prowadzimy

Odszkodowanie dla rodziny za śmierć pacjentki.

Sprawa dotyczyła śmierci kobiety, którą lekarz wysłał do domu, zamiast zatrzymać w szpitalu i przeprowadzić dokładne badaniu, dzięki którym można było uratować jej życie. Okazało się, że pacjentka miała krwawienie podpajęczynówkowe i gdy powtórnie trafiła do szpitala było już za późno. Syn i mąż pacjentki zgłosili się do kancelarii Lazer & Hudziak, która przygotowała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wniosek o prokuratorską sekcję zwłok. Dzięki szybkiemu działaniu kancelarii, udało się zabezpieczyć ważne dla sprawy dowody. Prokurator skierował akt oskarżenia do sądu, a sąd skazał winnego. Rodzina dochodziła należnych pieniędzy w sądzie cywilnym i otrzymała kwotę łącznie 240 000 złotych. W obu postępowaniach, rodzinę reprezentowały mecenas Joanna Lazer i mecenas Małgorzata Hudziak.

zobacz jakie sprawy prowadzimy

Umorzenie postępowania karnego po przesłuchaniu lekarza.

Nie każdy lekarz wie, że jako świadek może przyjść na przesłuchanie z adwokatem od błędów medycznych. Nasza klientka - lekarz ginekolog, też o tym nie wiedziała, dopóki nie zasięgnęła porady prawnej. Zaniepokojona otrzymanym wezwaniem szukała wsparcia prawnego, żeby poznać swoje prawa i dowiedzieć się o tym, czego może się dalej spodziewać. Podczas porady klientka pytała nas o to co jej grozi, jeśli zarzucą jej popełnienie błędu medycznego. Chciała też wiedzieć jak przebiega proces zwolnienia z tajemnicy zawodowej, kiedy i co może powiedzieć, ale mimo wszystko nie czuła się na tyle pewnie, by poradzić sobie sama, bo nigdy wcześniej nie była przesłuchiwana i najzwyczajniej bała się czy nie pogorszy swojej sytuacji. Podczas przesłuchania towarzyszyła jej adwokat Joanna Lazer, która czuwała nad całą procedurą. Jak się później okazało, postępowanie karne zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego w postępowaniu lekarki w procesie leczenia. 

zobacz jakie sprawy prowadzimy

 

Odszkodowanie za złą diagnozę.

To przykład sprawy, której nie chciały się podjąć inne kancelarie, uznając, że nie mają szans jej wygrać. Chodziło o błąd lekarza w diagnozie u młodego mężczyzny, który w wyniku tego błędu doznał uszczerbku na zdrowiu. Analiza medyczna wykonana przez lekarzy kancelarii Lazer & Hudziak i starannie prowadzone postępowanie doprowadziło do wygrania sprawy już w pierwszej instancji, bez żadnej apelacji ze strony szpitala. Kluczem było analityczne przygotowanie i starannie dobrane pytania, zadawane biegłym. Kancelaria Lazer & Hudziak uzyskała dla młodego klient 250 000 złotych odszkodowania, które miało pokryć też koszty operacji naprawczej.

zobacz jakie sprawy prowadzimy