Wojewódzka Komisja
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Odszkodowanie za zdarzenie medyczne

Odszkodowanie za zdarzenie medyczne, czyli jak uzyskać odszkodowanie w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

 • Do zdarzenia medycznego dochodzi w wyniku niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia, zastosowania leku albo wyrobu medycznego w szpitalu, doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta, śmierci pacjenta.
 • Zdarzenie medyczne to inaczej błąd medyczny.

Terminy składania wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego

 • Wniosek składa się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala: w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
 • W terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
 • UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – Procedura zgłaszania zdarzenia medycznego w 7 krokach

  Błąd medyczny i co dalej …

  Dokumenty do pobrania

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii

  przyjaciele