fbpx

Kancelaria frankowa Warszawa

Kancelaria kredyty frankowe

Kancelaria frankowa Warszawa

Nasza kancelaria frankowa pomożemy Ci unieważnić lub odfrankować umowę kredytu we frankach.

Na początek wypełnij formularz na naszej stronie i wyślij do nas zgłoszenie lub od razu prześlij do bezpłatnej analizy dokumentację kredytową:

 1. umowa o kredyt hipoteczny we frankach
 2. regulamin – jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany „Częścią Ogólną Umowy”, „COU” lub podobnie)
 3. aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank).
 4. Pobierz wniosek do banku 

Zbiór takich dokumentów – najlepiej w formacie .PDF – prosimy przesłać na adres dok@lazer-hudziak.pl. Jednocześnie prosimy wkleić do Państwa wiadomości takie oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A., w związku z analizą dokumentacji mojej umowy kredytu, na zasadach określonych pod adresem Lazer&Hudziak/polityka-prywatnosci/,
 2. prosimy, aby na końcu treści maila podpisali się imionami i nazwiskami wszyscy kredytobiorcy. Wystarczy wpisać imiona i nazwiska na klawiaturze, a więc nie potrzeba podpisu własnoręcznego.
 3. prosimy o przesłanie numeru telefonu kontaktowego w celu usprawnienia naszej komunikacji.

Wielkość/waga e-maili: Przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB.  W przypadku załączników o większym rozmiarze prosimy o skorzystanie ze strony https://wetransfer.com/ w wersji free.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Kancelaria kredyty frankowe

  • Zaufało nam setki kredytobiorców – takie doświadczenie i wiedza, zdobyte w walce o interesy naszych Klientów są nieocenione
  • Jako doświadczona kancelaria frankowa walczymy o satysfakcjonujące naszych Klientów wyroki
  • Dążymy do unieważnienia umowy kredytu frankowego.
  • Jesteśmy zaangażowani i oddani sprawie

  Kancelaria frankowa

  Dlaczego warto walczyć o swoje

  • Przeanalizowaliśmy tysiące umów zawierających w sobie element CHF”.  Nie znaleźliśmy ani jednej umowy, która chroniłaby konsumenta przed wzrostem zadłużenia. Ani jednej.
  • Najgorszą dla konsumentów cechą tych umów jest to, że pomimo regularnych i sumiennych spłat, zadłużenie wobec banku wcale nie musi maleć.
  • Przeciwnie, konstrukcja tych umów dopuszcza wariant, w którym zadłużenie rośnie w nieskończoność.
  • Ostatnie dziesięć lat udowodniło, że wzrost zadłużenia jest nie tylko możliwy, ale wręcz pewny.
  • Jeśli za kilka lat, w czasie kolejnego kryzysu, albo nawet zwykłej dekoniunktury, CHF zdrożeje znów do 5 złotych (albo np. do 8), to konstrukcja umowy nie uchroni konsumenta przed tym wzrostem. W umowie nie ma żadnego limitu.
  • Po unieważnieniu umowy kredytowe we franku nastąpi zwrot przez strony wzajemnych nieprzedawnionych świadczeń i nieważność zabezpieczeń banku (hipoteka, weksel) czyli kredyt w CHF zostanie zamknięty, nadpłaty klienta zwrócone przez bank oraz nastąpi wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

  Kancelaria kredyty frankowe

  Dlaczego “umowy frankowe” są uznawane za niezgodne z prawem?

  • Uciążliwość “umów kredytowych” polega na stałym zadłużeniu Kredytobiorcy pomimo upływu lat, w jakich to Kredytobiorca rzetelnie dokonywał spłat kredytu.
  • Konstrukcja tych umów nie ma limitu, do jakiego może wzrosnąć wartość CHF.
  • Stanowisko Rzecznika FinansowegoKredyty indeksowane są w istocie kredytami złotówkowymi. Z praktyki wiemy, że żaden Kredytobiorca nie otrzymał transz  w walucie CHF. Zdaniem Rzecznika Finansowego sądowi nie wolno dokonać prób naprawienia błędów w “umowach frankowych” popełnionych przez banki.
  • Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes UOKiK stoi za argumentacją nieważności “umów frankowych” powołując się na ich wadliwe konstrukcje.
  • Stanowisko Rzecznika Praw ObywatelskichWspiera tezę niemożności naprawienia “umów frankowych” przez sąd. Organ ten może dołączyć do postępowania sądowego na prawach prokuratora i przedstawić swoje stanowisko.
  • Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejOchrona Konsumentów w Polsce w całości opiera się na prawie unijnym. Trybunał Sprawiedliwości UE dokonuje wykładni przepisów prawa unijnego, co jest wiążące dla sądów w poszczególnych państwach Unii. Organ ten wydaje orzeczenia na korzyść Kredytobiorców.

  Kredyt frankowy kancelaria – co należy wiedzieć

  KREDYTY FRANKOWE INDEKSOWANEKREDYTY FRANKOWE DENOMINOWANE
  Istota problemu
  • waluta kredytu w umowie: PLN
  • odniesienie kredytu do kursu CHF (tabela banku)
  • wypłata kredytu: PLN
  • spłata kredytu: PLN
  • waluta kredytu w umowie: CHF
  • raty i saldo kredytu przeliczane PLN/CHF (tabela banku)
  • wypłata kredytu: PLN
  • spłata kredytu: PLN
  Banki
  • mBank / Multibank
  • Millennium
  • Polbank (Raiffeisen Bank)
  • Kredyt Bank (Santander )
  • Getin / Noble Bank / Dom Bank
  • GE Money Bank (BPH)
  • Eurobank
  • PKO BP
  • Nordea (obecnie PKO BP)
  • Deutsche Bank
  • BPH (obecnie PeKaO S.A)
  • Santander
  • BOŚ
  • Lukas Bank (Credit Agricole)
  Wady prawne kredytu frankowego
  • sprzeczność z art. 69 prawa bankowego: kredytobiorca zwraca inną kwotę niż otrzymał z banku
  • przeliczenia CHF/PLN (jednostronnie określane przez bank w tabeli kursu walut) – nielegalne / nie wiążą kredytobiorcy
  • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) – nielegalne / nie wiążą kredytobiorcy
  • zaniżone koszty kredytu

  • sprzeczność z art. 69 prawa bankowego: kwota kredytu nie jest określona precyzyjnie (wpisana kwota CHF, wypłata w PLN;
  • kurs przeliczenia nieznany w dniu podpisania umowy i ustalony dowolnie przez bank w tabeli)
  • złamanie zasady walutowości: do 24.01.2009 r. prawo nie dopuszczało możliwości udzielania kredytu walutowego, który jest wypłacany i spłacany w walucie polskiej
  Skutki: unieważnienie umowy frankowej
  Odfrankowienie (kredyt PLN, oprocentowanie LIBOR+marża) – większość przypadków. Wyrok sądu oznacza odwalutowanie kredytu po kursie z dnia wypłaty (2,0-2,5 PLN/CHF):
  • przeszłość: zwrot nadpłaconych rat (ok. 20-35% sumy z 10 lat)
  • przyszłość: zmniejszenie salda i rat kredytu (do 50-60% aktualnej)
  Unieważnienie umowy frankowej
  Unieważnienie umowy frankowej („kredyt” w PLN, oprocentowanie 0%)
  Wyrok sądu oznacza:
  • zwrot przez strony wzajemnych nieprzedawnionych świadczeń
  • nieważność zabezpieczeń banku (hipoteka, weksel

  Kancelaria frankowa Warszawa

  Przytłaczająca większość (w naszej ocenie około 95%) umów kredytów „CHF” przygotowanych przez banki zawiera poważne wady prawne.

  • Fundamentalnym skutkiem nielegalnych zapisów jest to, że banki nie mają aktualnie skutecznego narzędzia prawnego, aby zmusić kredytobiorców do zwrotu „toksycznych” kredytów, w przypadkach, gdy nie są one spłacane dobrowolnie.
  • Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że żądanie banku o zwrot kredytu przeliczonego po aktualnym kursie CHF z tabeli bankowej podlega oddaleniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.09.2016 r., sygn. akt II CSK 750/15).

  Sprawdzonym i skutecznym orężem walki o uczciwe rozliczenia z bankami są dwie kategorie argumentów:

  • Argumenty fundamentalne: brak zgodności umów kredytu frankowego z definicjami Prawa bankowego.
   W umowach kredytów „CHF” notorycznie zdarza się, że banki zbyt mocno modyfikowały ustawową konstrukcję kredytu m.in. poprzez: łamanie zasady, że kredytobiorca ma zwrócić kwotę dokładnie taką, jak otrzymał (a nie inną kwotę); łamanie zasady walutowości, która zakazywała określanie zobowiązań w walucie innej niż polska.
   Ta kategoria argumentów jest skomplikowana i nie jest wykorzystywana przez wszystkich prawników reprezentujących kredytobiorców. Tymczasem istotnie poszerza ona arsenał broni w walce z bankami, a sędziowie zaczynają rozumieć te zagadnienia. Nowsze wyroki sądowe uwzględniają także argumentację fundamentalną.
  • Argumenty związane z przepisami ochrony konsumentów: nieuczciwy mechanizm przeliczeń walut na podstawie tabel bankowych, nieuczciwe ubezpieczenia (UNWW). Do 2010 banki nie respektowały wielu zasad prawa konsumenckiego (zapisy „małym druczkiem”). Konsekwencje tych naruszeń są poważne: postanowienia, które naruszają prawo konsumenckie są „wykreślane” z umów „od początku”. Takimi nieuczciwymi postanowieniami są przede wszystkim przeliczenia PLN/CHF na podstawie kursów określanych przez banki we własnych tabelach.
  • Obowiązujące prawo daje możliwość pozbycia się opisanych niebezpieczeństw – wynika to ze specyficznej konstrukcji przepisów o ochronie konsumentów.
  • Na mocy przepisów wadliwa umowa podlega daleko idącej “modyfikacji”, ale jej celem nie jest powrót do uczciwych zasad (np. przez wprowadzenie do umowy uczciwych zasad ustalania kursów franka).
  • Jej celem jest bowiem zastosowanie sankcji wobec nieuczciwego przedsiębiorcy (co skutkuje pozbawieniem go prawa powiązania kredytu konsumenta z „frankiem”).
  • Te przepisy są bez wątpienia korzystne dla kredytobiorców będących konsumentami – są one jednym z większych dobrodziejstw członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
  • Normy te pochodzą w całości z prawa unijnego, a przy tym możemy powoływać się na bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który w swym orzecznictwie jest bardzo prokonsumencki (bo takie też są same przepisy).
  • Dlatego właśnie uważamy, że warto zająć się swoją umową kredytu frankowego z bankiem i podjąć stosowne kroki dla ochrony swoich interesów, o ile – oczywiście – zawarta z bankiem umowa daje ku temu rozsądne podstawy.

  Kancelaria kredyty frankowe

  Co jest celem pozwu w sprawie kredytu we frankach?

  • Zasadniczym celem pozwu jest całkowite całkowitą nieważnością umowy kredytu we franku.
  • Żądamy również wyeliminowanie z umowy wszelakich “związków” z walutą CHF, dążymy do odfrankowienia umowy kredytowej.
  • Wybór takiej lub innej ścieżki zależy w dużej mierze od konkretnego sędziego, który dokonuje oceny prawnej konkretnej umowy.

  Kancelaria frankowa Warszawa

  Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące kredytów frankowych:

  Dokumenty do pobrania

  Kancelaria frankowa Warszawa