Kredyty frankowe kancelaria

Odfrankowienie kredytu kancelaria

Kredyty frankowe kancelaria

Jak unieważnić lub odfrankować umowę kredytu we frankach?

Na początek wypełnij formularz na naszej stronie i wyślij do nas zgłoszenie lub od razu prześlij do bezpłatnej analizy dokumentację kredytową:

 1. umowa o kredyt hipoteczny we frankach
 2. regulamin – jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany „Częścią Ogólną Umowy”, „COU” lub podobnie)
 3. aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank).
 4. Pobierz wniosek do banku 

Zbiór takich dokumentów – najlepiej w formacie .PDF – prosimy przesłać na adres dok@lazer-hudziak.pl. Jednocześnie prosimy wkleić do Państwa wiadomości takie oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A., w związku z analizą dokumentacji mojej umowy kredytu, na zasadach określonych pod adresem Lazer&Hudziak/polityka-prywatnosci/,
 2. prosimy, aby na końcu treści maila podpisali się imionami i nazwiskami wszyscy kredytobiorcy. Wystarczy wpisać imiona i nazwiska na klawiaturze, a więc nie potrzeba podpisu własnoręcznego.
 3. prosimy o przesłanie numeru telefonu kontaktowego w celu usprawnienia naszej komunikacji.

Wielkość/waga e-maili: Przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB.  W przypadku załączników o większym rozmiarze prosimy o skorzystanie ze strony https://wetransfer.com/ w wersji free.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Potrzebujesz porady lub pomocy prawnej?
  Zadzwonimy w 15 minut!  Kredyty frankowe kancelaria – zakres pomocy

  • Zaufało nam tysiące kredytobiorców – takie doświadczenie i wiedza, zdobyte w walce o interesy naszych Klientów są nieocenione
  • Walczymy o satysfakcjonujące naszych Klientów wyroki zarówno w sprawach o odfrankowienie, jak i unieważnienie kredytów
  • Dążymy do pełnego uwolnienia umowy od franka z datą wsteczną, tj. dowodzimy, że kredyt w istocie nigdy nie był kredytem walutowym!
  • Jesteśmy zaangażowani i oddani sprawie
  • Nasi prawnicy są zawsze o krok przed oponentem ponieważ cechuje nas innowacyjność i niekonwencjonalne podejście do problemu. Dlatego to my zaskakujemy drugą stronę, nigdy na odwrót

  Kredyty frankowe kancelaria Warszawa

  Dlaczego warto walczyć o swoje

  • Przeanalizowaliśmy tysiące umów zawierających w sobie element CHF”.  Nie znaleźliśmy ani jednej umowy, która chroniłaby konsumenta przed wzrostem zadłużenia. Ani jednej.
  • Najgorszą dla konsumentów cechą tych umów jest to, że pomimo regularnych i sumiennych spłat, zadłużenie wobec banku wcale nie musi maleć.
  • Przeciwnie, konstrukcja tych umów dopuszcza wariant, w którym zadłużenie rośnie w nieskończoność.
  • Ostatnie dziesięć lat udowodniło, że wzrost zadłużenia jest nie tylko możliwy, ale wręcz pewny.
  • Jeśli za kilka lat, w czasie kolejnego kryzysu, albo nawet zwykłej dekoniunktury, CHF zdrożeje znów do 5 złotych (albo np. do 8), to konstrukcja umowy nie uchroni konsumenta przed tym wzrostem. W umowie nie ma żadnego limitu.
  • Po unieważnieniu umowy kredytowe we franku nastąpi zwrot przez strony wzajemnych nieprzedawnionych świadczeń i nieważność zabezpieczeń banku (hipoteka, weksel) czyli kredyt w CHF zostanie zamknięty, nadpłaty klienta zwrócone przez bank oraz nastąpi wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

  Kancelaria kredyty frankowe Warszawa

  Dlaczego “umowy frankowe” są uznawane za niezgodne z prawem?

  • Uciążliwość “umów kredytowych” polega na stałym zadłużeniu Kredytobiorcy pomimo upływu lat, w jakich to Kredytobiorca rzetelnie dokonywał spłat kredytu.
  • Konstrukcja tych umów nie ma limitu, do jakiego może wzrosnąć wartość CHF.
  • Stanowisko Rzecznika FinansowegoKredyty indeksowane są w istocie kredytami złotówkowymi. Z praktyki wiemy, że żaden Kredytobiorca nie otrzymał transz  w walucie CHF. Zdaniem Rzecznika Finansowego sądowi nie wolno dokonać prób naprawienia błędów w “umowach frankowych” popełnionych przez banki.
  • Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes UOKiK stoi za argumentacją nieważności “umów frankowych” powołując się na ich wadliwe konstrukcje.
  • Stanowisko Rzecznika Praw ObywatelskichWspiera tezę niemożności naprawienia “umów frankowych” przez sąd. Organ ten może dołączyć do postępowania sądowego na prawach prokuratora i przedstawić swoje stanowisko.
  • Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejOchrona Konsumentów w Polsce w całości opiera się na prawie unijnym. Trybunał Sprawiedliwości UE dokonuje wykładni przepisów prawa unijnego, co jest wiążące dla sądów w poszczególnych państwach Unii. Organ ten wydaje orzeczenia na korzyść Kredytobiorców.

  Kredyt frankowy – co należy wiedzieć

  KREDYTY INDEKSOWANEKREDYTY DENOMINOWANE
  Istota problemu
  • waluta kredytu w umowie: PLN
  • odniesienie kredytu do kursu CHF (tabela banku)
  • wypłata kredytu: PLN
  • spłata kredytu: PLN
  • waluta kredytu w umowie: CHF
  • raty i saldo kredytu przeliczane PLN/CHF (tabela banku)
  • wypłata kredytu: PLN
  • spłata kredytu: PLN
  Banki
  • mBank / Multibank
  • Millennium
  • Polbank (Raiffeisen Bank)
  • Kredyt Bank (Santander )
  • Getin / Noble Bank / Dom Bank
  • GE Money Bank (BPH)
  • Eurobank
  • PKO BP
  • Nordea (obecnie PKO BP)
  • Deutsche Bank
  • BPH (obecnie PeKaO S.A)
  • Santander
  • BOŚ
  • Lukas Bank (Credit Agricole)
  Wady prawne
  • sprzeczność z art. 69 prawa bankowego: kredytobiorca zwraca inną kwotę niż otrzymał z banku
  • przeliczenia CHF/PLN (jednostronnie określane przez bank w tabeli kursu walut) – nielegalne / nie wiążą kredytobiorcy
  • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) – nielegalne / nie wiążą kredytobiorcy
  • zaniżone koszty kredytu

  • sprzeczność z art. 69 prawa bankowego: kwota kredytu nie jest określona precyzyjnie (wpisana kwota CHF, wypłata w PLN;
  • kurs przeliczenia nieznany w dniu podpisania umowy i ustalony dowolnie przez bank w tabeli)
  • złamanie zasady walutowości: do 24.01.2009 r. prawo nie dopuszczało możliwości udzielania kredytu walutowego, który jest wypłacany i spłacany w walucie polskiej
  Skutki
  Odfrankowienie (kredyt PLN, oprocentowanie LIBOR+marża) – większość przypadków. Wyrok sądu oznacza odwalutowanie kredytu po kursie z dnia wypłaty (2,0-2,5 PLN/CHF):
  • przeszłość: zwrot nadpłaconych rat (ok. 20-35% sumy z 10 lat)
  • przyszłość: zmniejszenie salda i rat kredytu (do 50-60% aktualnej)
  Nieważność („kredyt” w PLN, oprocentowanie 0%)
  Wyrok sądu oznacza:
  • zwrot przez strony wzajemnych nieprzedawnionych świadczeń
  • nieważność zabezpieczeń banku (hipoteka, weksel

  Odfrankowienie kredytu kancelaria

  Przytłaczająca większość (w naszej ocenie około 95%) umów kredytów „CHF” przygotowanych przez banki zawiera poważne wady prawne.

  • Fundamentalnym skutkiem nielegalnych zapisów jest to, że banki nie mają aktualnie skutecznego narzędzia prawnego, aby zmusić kredytobiorców do zwrotu „toksycznych” kredytów, w przypadkach, gdy nie są one spłacane dobrowolnie.
  • Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że żądanie banku o zwrot kredytu przeliczonego po aktualnym kursie CHF z tabeli bankowej podlega oddaleniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.09.2016 r., sygn. akt II CSK 750/15).

  Sprawdzonym i skutecznym orężem walki o uczciwe rozliczenia z bankami są dwie kategorie argumentów:

  • Argumenty fundamentalne: brak zgodności umów kredytu frankowego z definicjami Prawa bankowego.
   W umowach kredytów „CHF” notorycznie zdarza się, że banki zbyt mocno modyfikowały ustawową konstrukcję kredytu m.in. poprzez: łamanie zasady, że kredytobiorca ma zwrócić kwotę dokładnie taką, jak otrzymał (a nie inną kwotę); łamanie zasady walutowości, która zakazywała określanie zobowiązań w walucie innej niż polska.
   Ta kategoria argumentów jest skomplikowana i nie jest wykorzystywana przez wszystkich prawników reprezentujących kredytobiorców. Tymczasem istotnie poszerza ona arsenał broni w walce z bankami, a sędziowie zaczynają rozumieć te zagadnienia. Nowsze wyroki sądowe uwzględniają także argumentację fundamentalną.
  • Argumenty związane z przepisami ochrony konsumentów: nieuczciwy mechanizm przeliczeń walut na podstawie tabel bankowych, nieuczciwe ubezpieczenia (UNWW). Do 2010 banki nie respektowały wielu zasad prawa konsumenckiego (zapisy „małym druczkiem”). Konsekwencje tych naruszeń są poważne: postanowienia, które naruszają prawo konsumenckie są „wykreślane” z umów „od początku”. Takimi nieuczciwymi postanowieniami są przede wszystkim przeliczenia PLN/CHF na podstawie kursów określanych przez banki we własnych tabelach.
  • Obowiązujące prawo daje możliwość pozbycia się opisanych niebezpieczeństw – wynika to ze specyficznej konstrukcji przepisów o ochronie konsumentów.
  • Na mocy przepisów wadliwa umowa podlega daleko idącej “modyfikacji”, ale jej celem nie jest powrót do uczciwych zasad (np. przez wprowadzenie do umowy uczciwych zasad ustalania kursów franka).
  • Jej celem jest bowiem zastosowanie sankcji wobec nieuczciwego przedsiębiorcy (co skutkuje pozbawieniem go prawa powiązania kredytu konsumenta z „frankiem”).
  • Te przepisy są bez wątpienia korzystne dla kredytobiorców będących konsumentami – są one jednym z większych dobrodziejstw członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
  • Normy te pochodzą w całości z prawa unijnego, a przy tym możemy powoływać się na bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który w swym orzecznictwie jest bardzo prokonsumencki (bo takie też są same przepisy).
  • Dlatego właśnie uważamy, że warto zająć się swoją umową kredytu frankowego z bankiem i podjąć stosowne kroki dla ochrony swoich interesów, o ile – oczywiście – zawarta z bankiem umowa daje ku temu rozsądne podstawy.

  Kancelaria kredyty frankowe Warszawa

  Co jest celem pozwu w sprawie kredytu we frankach?

  • Nasi prawnicy nie domagają się “przewalutowania” (odfrankowienie kredytu).
  • Zasadniczym celem jest całkowite wyeliminowanie z umowy „waluty obcej” (zwykle franka szwajcarskiego), z datą wsteczną (na dzień podpisania umowy), ale przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR). Jest to działanie potocznie określane jako “odfrankowienie”.
  • Żądamy, aby sąd stwierdził, że w przypadku Państwa umowy – na skutek naruszenia przepisów przez bank – w rzeczywistości nigdy nie było żadnego kredytu we franku (a tym samym nie powinien pojawić się wzrost zadłużenia, a bank nie powinien był pobierać zawyżonych rat). Oprocentowanie pozostawiamy według dotychczasowych zasad (LIBOR+marża). Jest to zgodne z przepisami unijnymi oraz polskimi (obowiązującymi również w dacie podpisywania umowy kredytu).
  • Jeżeli np. otrzymali Państwo od banku kwotę 300.000 zł, to wyliczamy dla Państwa raty dla kredytu wynoszącego 300.000 zł. Wszelkie wirtualne zamiany kredytu na walutę obcą (dokonane przez bank) winny być pominięte, tak jakby ich nigdy nie było.
  • Nie ma żadnych przeszkód prawnych lub technicznych, aby kredyt udzielony w złotych był oprocentowany według stawki LIBOR. Potwierdzają to biegli sądowi, a nawet praktyka banków (w przeszłości zdarzały się umowy tego typu).
  • Usunięcie „elementu walutowego” zgodnie z prawem następuje z datą wsteczną.
  • Nie chodzi więc o to, żeby „przewalutować” kredyt „frankowy” po jakimś kursie, lecz o to, by sąd potwierdził, że ten kredyt nigdy (ani przez chwilę) nie był „frankowy”.
  • Umowa trwa nadal, jednakże przy założeniu, że nigdy nie było przeliczeń na franki (w praktyce winno to oznaczać spadek zadłużenia i zwrot przez bank nadmiernie pobranych rat). Większość orzeczeń sądowych ma właśnie taki kierunek (zob. poniżej).
  • Jednak umowy kredytowe są niezgodne z prawem na wiele sposobów. Czyli naruszają nie tylko przepisy konsumenckie, ale wiele innych. Może się okazać, że sąd zajmujący się daną sprawą uzna w ogóle całą umowę za nieważną, czyli uzna, że umowa nigdy nie istniała.
  • Nasze pozwy przedstawiają także argumenty przemawiające za całkowitą nieważnością umowy kredytu. Takie wyroki również zapadają, lecz w mniejszości.
  • Wybór takiej lub innej ścieżki zależy w dużej mierze od konkretnego sędziego, który dokonuje oceny prawnej konkretnej umowy.

  Pytania i odpowiedzi

  Dokumenty do pobrania

  Przyjaciele kancelarii

  przyjaciele