fbpx

Odszkodowania za błędy medyczne

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski

Kancelaria Lazer & Hudziak świadczy profesjonalna pomoc prawną dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne dla poszkodowanych pacjentów i ich rodzin. Walka o najwyższe kwoty odszkodowań medycznych jest ścisłą specjalizacją naszej kancelarii. Posiadamy unikalną wiedzę i doświadczenie wynikające z setek zarówno prowadzonych jak i pozytywnie zakończonych spraw o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Jeżeli szukasz skutecznej kancelarii od błędów medycznych to jesteś w “dobrych rękach”

Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego i potrzebujesz skutecznej pomocy?

Kancelaria odszkodowania medyczne zadzwoń 536 007 001

Błąd medyczny? Tu trzeba szybko działać!

Czas nie pracuje na Twoją korzyść! Im dłużej się wahasz czy walczyć o odszkodowanie za błąd medyczny, tym gorzej. Najważniejsze jest to, aby działać jak najszybciej! Zanim ktoś zacznie manipulować dokumentacją medyczną, a w przypadku śmierci osoby bliskiej w wyniku błędu lekarskiego kluczowe jest szybkie podjęcie decyzji o wykonaniu sekcji zwłok. Zanim cokolwiek zrobisz, niezwłocznie skontaktuj się z nami, ocenimy Twoją sprawę, otrzymasz wskazówki jakie kroki podjąć, aby zwiększyć szanse na wygraną w sprawie o błąd medyczny.

Nie idziemy w ciemno do sądu walczyć o odszkodowanie za błąd lekarski, więc niczym nie ryzykujesz, dopiero po rozpoznaniu przez nas tematu podejmiesz decyzję co dalej.

Zacznij od kontaktu z naszą kancelarią – nawet, jeśli wydaje Ci się, że sprawa o błąd medyczny może przerastać Twoje aktualne możliwości emocjonalne i finansowe – wspólne znajdziemy wyjście, nawet z trudnych sytuacji. Zaufaj nam, jesteśmy po, aby Ci pomóc!

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Błąd medyczny definicja

  Za błąd medyczny lub inaczej błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski, błąd w sztuce medycznej uważa się zawinione postępowanie czyli działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, powodujące szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć).

  Rodzaje błędów medycznych (lekarskich):

  • błąd diagnostyczny lekarza (błędna lub zła diagnoza lekarska)  – dotyczące nie zalecenia badań diagnostycznych lub złej interpretacji wykonanych już badań
  • błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu) – dotyczące nieprawidłowego niewystarczającego lub nadmiernie ingerującego w organizm leczenia
  • błąd wykonawczy – dotycząca przypadków gdy zaaplikowano prawidłowe leczenie ale źle je zrealizowano
  • błąd organizacyjny podmiotu leczniczego (organizacyjny błąd medyczny)– dotyczący złej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną

  Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

  • Aby rozpocząć walkę o odszkodowanie za błąd lekarski bez udziału sądu skontaktują się bezpośrednio z naszą kancelarią, nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji, odpowiedzą na Twoje pytania, wyjaśnią jakie dokumenty należy zgromadzić oraz jak wygląd krok po kroku cała procedura.
  • Przeanalizujemy każdą, nawet najtrudniejszą sprawę oraz ocenimy szanse na uzyskanie odszkodowania za błąd lekarski bez sądu.
  • Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej fachowej pomocy prawnej , dołożymy wszelkich starań aby wywalczyć dla Państwa jak najwyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Przypadkami różnych błędów w sztuce lekarskiej zajmujemy się od lat i działamy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami już dziś! 

  Błąd lekarski gdzie zgłosić?

  Zgłoś błąd lekarski w kancelarii Lazer & Hudziak, uzyskasz kompleksową pomoc prawną. Jeśli podejrzewamy, że w procesie leczenia mógł wystąpić błąd lekarski lub błąd w sztuce lekarskiej bardzo ważne jest zebranie z placówek medycznych wszelkiej dokumentacji medycznej związanej z przebiegiem leczenia. Między innymi wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu itp. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia, na żądanie pacjenta.

  Osoba poszkodowana powinna również zgromadzić wszystkie rachunki, faktury oraz inne dokumenty świadczące o kosztach poniesionych przez zaistniały błąd medyczny (rachunki za dodatkowe wizyty lekarskie, zakup lekarstw, koszty dojazdu, rehabilitacji, utraty pracy, środków do życia itp.). Pacjent powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją uzyskaną ze szpitala, aby zweryfikować ewentualne rozbieżności pomiędzy tym jak był leczony, a jak to zostało zapisane. Zdarza się bowiem czasem fałszowanie dokumentacji medycznej. Dlatego ważne jest, aby wersję zdarzeń pacjenta mogli potwierdzić świadkowie np. jego rodzina lub ktoś bliski.

  Masz pytania dotyczące odszkodowań za błędy medyczne? Zadzwoń teraz 536 007 001

  Odszkodowanie za błąd lekarski to nie wszystko…

  Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej na skutek wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej?

  Odszkodowanie medyczne obejmuje zadośćuczynienie za krzywdę, czyli za ból i cierpienie oraz odszkodowanie za wszelkie koszty poniesione na skutek nieprawidłowo udzielonych świadczeń medycznych i lekarskich lub utracone korzyści wskutek złego leczenia i uszczerbku na zdrowiu.

  Pacjent poszkodowany na skutek wystąpienia błędu medycznego może domagać się od szpitala lub personelu medycznego (lekarzy, położnych, pielęgniarek) następujących roszczeń:

  • Odszkodowanie za błąd medyczny – rekompensuje rzeczywiste straty i koszty poniesione przez osobę poszkodowaną lub osobę bliską w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Między innymi koszty leczenia, zakupu leków, dojazdów związanych z leczeniem, rehabilitacji, konsultacji lekarskich i innych wydatków poniesionych na skutek zaistniałej sytuacji.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie, którego wysokość może się różnić w zależności od okoliczności wystąpienia błędu medycznego. Ma ono zrekompensować straty, krzywdy, ból itp., czynniki zaistniałe w wyniku błędu. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
  • Zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – aby otrzymać takie świadczenie należy przedstawić oraz udowodnić potrzebę wykonania zabiegu, zakupu sprzętu medycznego lub przeprowadzenia danej procedury medycznej.
  • Renta na zwiększone potrzeby – świadczenie wypłacane wielokrotnie (okresowo), przeznaczone na określony koszt jaki osoba poszkodowana musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego. Na przykład: leki, rehabilitację, opatrunki, opiekę osoby trzeciej itp.)
  • Renta z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – świadczenie wypłacane z powodu utraty możliwości pracy zawodowej lub rozwoju/awansu, na skutek wystąpienia błędu medycznego.
  • Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, gdy na skutek błędu medycznego, pacjent jest w takim stanie, że trudno na dzień wydania wyroku ocenić, czy jego stan w przyszłości się nie pogorszy.
  • Odsetki – od żądanych w pozwie kwot.

  Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy mi się należy?

  Przypadki błędów lekarskich są najczęściej bardzo skomplikowanymi sprawami. Aby osoba poszkodowana mogła dochodzić wypłaty odszkodowania za błąd medyczny, muszą zaistnieć poszczególne fakty:

  • działanie lub zaniechanie działań osoby odpowiedzialnej za wystąpienie błędu medycznego musi być niezgodne z powszechnie znanymi zasadami medycyny
  • na skutek tego działania musi zaistnieć szkoda u pacjenta w postaci: uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia lub jego rozstroju
  • konieczne jest udowodnienie związku pomiędzy zaistniałym pogorszeniem się stanu zdrowia, a działaniem osoby odpowiedzialnej za stan pacjenta
  • osobie odpowiedzialnej za stan pacjenta można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną

  Odszkodowanie medyczne – kto wypłaca?

  Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski/medyczny dochodzi się od placówki medycznej, najczęściej szpitala (odszkodowanie od szpitala za śmierć osoby bliskiej lub zaniedbanie) lub osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wystąpienie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Zdarza się, że odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy w tego typu sytuacjach przechodzi w całości lub części na ubezpieczyciela placówki medycznej lub lekarza. Wówczas ubezpieczyciel staje się jednym z pozwanych. Pamiętajmy jednak, że zarówno placówki medyczne jak i ubezpieczyciele są organizacjami bardzo doświadczonymi w tego typu sprawach i niechętnie wypłacają wszelkie odszkodowania medyczne czy kwoty bezsporne i zawsze posiadają profesjonalnych pełnomocników w sądzie.

  Odszkodowanie za błąd medyczny pomoc prawna

  Sprawy dotyczące wystąpienia błędu medycznego, błędu lekarskiego lub błędu w sztuce lekarskiej są bardzo skomplikowane i wymagają znajomości szeregu różnych przepisów prawnych, ustaw, rekomendacji towarzystw medycznych itp. Osoby niedoświadczone w kwestii tego typu roszczeń, niestety bardzo często przegrywają z firmami ubezpieczeniowymi, lekarzami, szpitalami ponieważ nie znają swoich praw. Niestety system często działa na niekorzyść pacjenta, a powyższe instytucje niejednokrotnie korzystają z kruczków prawnych lub luk w przepisach. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników oraz pracowników naszej kancelarii, którzy każdym tego typu przypadkiem zajmują się z największym zaangażowaniem i troską o klienta.

  Błędy medyczne – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii