Odszkodowania za błędy medyczne

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny

Błąd lekarski odszkodowanie, jak uzyskać, gdzie zgłosić, gdzie szukać pomocy?

Czasem wydaje Ci się, że nie da się już nic więcej zrobić, bo wszyscy stoją murem przeciw Tobie. My jednak uważamy, że należy Ci się profesjonalna pomoc w walce o odszkodowanie za błąd medyczny. Dlatego zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc!

Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego potrzebujesz skutecznej pomocy!

W przypadku błędu medycznego oskarżony wykorzysta każdy kruczek prawny, byle tylko uniknąć kary. My na to nie pozwolimy. Doświadczenie całego zespołu daje nam przewagę nad każdym, kto usiłuje zmyć z siebie odpowiedzialność za błąd lub zaniedbanie.

Błąd lekarski odszkodowanie – trzeba szybko działać!

Im dłużej odkładasz decyzję o walce o swoje prawa, tym gorzej. Najważniejsze jest to, aby działać jak najszybciej! Zanim ktoś zacznie manipulować dokumentacją, a w razie najgorszego, gdy można jeszcze dokonać sekcji zwłok. Zanim cokolwiek zrobisz, przyjdź do nas ze swoją sprawą, ocenimy Twoje szanse na wygraną, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania.

Walka o odszkodowanie medyczne – zrób pierwszy krok!

By wygrać sprawę, musimy zacząć działać jak najszybciej. Pokaż swoją dokumentację medyczną, a nasz lekarz ją przeanalizuje i powie, jakie mamy szanse na wygranie sprawy.

Nie idziemy w ciemno do sądu, więc niczym nie ryzykujesz, dopiero po rozpoznaniu przez nas tematu podejmiesz decyzję co dalej.

Zacznij od kontaktu – nawet, jeśli wydaje Ci się, że sprawa przerasta Twoje aktualne możliwości finansowe – często znajdujemy wyjście z trudnych sytuacji.

  Porozmawiaj z prawnikiem lazer hudziak kontakt

  Wypełnij i wyślij, to zajmuje tylko 15 sekundy!
  Błąd medyczny definicja

  Za błąd medyczny lub inaczej błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski albo błąd w sztuce lekarskiej uważa się zawinione postępowanie czyli działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, powodujące szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć).

  Rodzaje błędów medycznych (lekarskich):

  • błąd diagnostyczny lekarza (błędna lub zła diagnoza lekarska)  – dotyczące nie zalecenia badań diagnostycznych lub złej interpretacji wykonanych już badań
  • błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu) – dotyczące nieprawidłowego niewystarczającego lub nadmiernie ingerującego w organizm leczenia
  • błąd wykonawczy – dotycząca przypadków gdy zaaplikowano prawidłowe leczenie ale źle je zrealizowano
  • błąd organizacyjny podmiotu leczniczego (organizacyjny błąd medyczny)– dotyczący złej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną

  Jak zamówić usługę prawną dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne ?

  • Więcej informacji dotyczących odszkodowania za błędy medyczne oraz wszelkich kwestii związanych z formalnym przebiegiem dochodzenia rekompensaty uzyskasz kontaktując się bezpośrednio z naszymi pracownikami oraz wyspecjalizowanymi w takich sprawach prawnikami medycznymi.
  • Możliwie jak najszybciej przeanalizujemy każdą, nawet najtrudniejszą sprawę oraz ocenimy szanse na uzyskanie rekompensaty za błąd medyczny. Pomagamy również uzyskać odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu. 
  • Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej fachowej pomocy prawnej , dołożymy wszelkich starań aby wywalczyć dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie. Przypadkami różnych błędów w sztuce lekarskiej zajmujemy się od lat i działamy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami już dziś! 

  Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy?

  Co należy zrobić w przypadku podejrzenia wystąpienia błędu medycznego?

  Jeśli podejrzewamy, że w procesie leczenia mógł wystąpić błąd medyczny lub błąd w sztuce lekarskiej bardzo ważne jest zebranie z placówek medycznych wszelkiej dokumentacji medycznej związanej ze zdarzeniem. Między innymi wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu itp. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia, na żądanie pacjenta.

  Osoba poszkodowana powinna również zgromadzić wszystkie rachunki, faktury oraz inne dokumenty świadczące o kosztach poniesionych przez zaistniały błąd medyczny (rachunki za dodatkowe wizyty lekarskie, zakup lekarstw, koszty dojazdu, rehabilitacji, utraty pracy, środków do życia itp.). Pacjent powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją uzyskaną ze szpitala, aby zweryfikować ewentualne rozbieżności pomiędzy tym jak był leczony, a jak to zostało zapisane. Zdarza się bowiem czasem fałszowanie dokumentacji medycznej. Dlatego ważne jest, aby wersję zdarzeń pacjenta mogli potwierdzić świadkowie np. jego rodzina lub ktoś bliski.

  Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej na skutek wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej?

  Odszkodowania medyczne obejmują zadośćuczynienie za krzywdę, czyli za ból i cierpienie oraz odszkodowanie za wszelkie koszty poniesione na skutek nieprawidłowo udzielonych świadczeń medycznych i lekarskich lub utracone korzyści wskutek złego leczenia i uszczerbku na zdrowiu.

  Pacjent poszkodowany na skutek wystąpienia błędu medycznego może domagać się od szpitala lub personelu medycznego (lekarzy, położnych, pielęgniarek) następujących roszczeń:

  • Odszkodowanie za błąd medyczny – rekompensuje rzeczywiste straty i koszty poniesione przez osobę poszkodowaną lub osobę bliską w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Między innymi koszty leczenia, zakupu leków, dojazdów związanych z leczeniem, rehabilitacji, konsultacji lekarskich i innych wydatków poniesionych na skutek zaistniałej sytuacji.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie, którego wysokość może się różnić w zależności od okoliczności wystąpienia błędu medycznego. Ma ono zrekompensować straty, krzywdy, ból itp., czynniki zaistniałe w wyniku błędu. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
  • Zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – aby otrzymać takie świadczenie należy przedstawić oraz udowodnić potrzebę wykonania zabiegu, zakupu sprzętu medycznego lub przeprowadzenia danej procedury medycznej.
  • Renta na zwiększone potrzeby – świadczenie wypłacane wielokrotnie (okresowo), przeznaczone na określony koszt jaki osoba poszkodowana musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego. Na przykład: leki, rehabilitację, opatrunki, opiekę osoby trzeciej itp.)
  • Renta z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – świadczenie wypłacane z powodu utraty możliwości pracy zawodowej lub rozwoju/awansu, na skutek wystąpienia błędu medycznego.
  • Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, gdy na skutek błędu medycznego, pacjent jest w takim stanie, że trudno na dzień wydania wyroku ocenić, czy jego stan w przyszłości się nie pogorszy.
  • Odsetki – od żądanych w pozwie kwot.

  Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy mi się należy?

  Przypadki błędów lekarskich są najczęściej bardzo skomplikowanymi sprawami. Aby osoba poszkodowana mogła dochodzić wypłaty odszkodowania za błąd medyczny, muszą zaistnieć poszczególne fakty:

  • działanie lub zaniechanie działań osoby odpowiedzialnej za wystąpienie błędu medycznego musi być niezgodne z powszechnie znanymi zasadami medycyny
  • na skutek tego działania musi zaistnieć szkoda u pacjenta w postaci: uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia lub jego rozstroju
  • konieczne jest udowodnienie związku pomiędzy zaistniałym pogorszeniem się stanu zdrowia, a działaniem osoby odpowiedzialnej za stan pacjenta
  • osobie odpowiedzialnej za stan pacjenta można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną

  Od kogo należy się odszkodowanie za błąd medyczny?

  Odszkodowania za błąd lekarski dochodzi się od placówki medycznej, najczęściej szpitala (odszkodowanie od szpitala za śmierć osoby bliskiej lub zaniedbanie) lub osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wystąpienie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Zdarza się, że odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy w tego typu sytuacjach przechodzi w całości lub części na ubezpieczyciela placówki medycznej lub lekarza. Wówczas ubezpieczyciel staje się jednym z pozwanych. Pamiętajmy jednak, że zarówno placówki medyczne jak i ubezpieczyciele są organizacjami bardzo doświadczonymi w tego typu sprawach i niechętnie wypłacają wszelkie odszkodowania medyczne czy kwoty bezsporne i zawsze posiadają profesjonalnych pełnomocników w sądzie.

  Błąd lekarski odszkodowanie, a przedawnienie

  Czy błąd lekarski ulega przedawnieniu? Jakie są terminy przedawnienia w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny?

  Zgodnie z artykułem 442(1) par. 3 Kodeksu Cywilnego, przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego nie może rozpocząć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli działanie lekarza stanowiło jednocześnie przestępstwo, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

  Co w przypadku osób małoletnich?

  W sprawach dotyczących błędów lekarskich popełnionych wobec dzieci, zgodnie z prawem cywilnym, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania przez nie pełnoletności.

  Odszkodowanie za błąd medyczny, jak możemy Ci pomóc?

  Sprawy dotyczące wystąpienia błędu medycznego, błędu lekarskiego lub błędu w sztuce lekarskiej są bardzo skomplikowane i wymagają znajomości szeregu różnych przepisów prawnych, ustaw, rekomendacji towarzystw medycznych itp. Osoby niedoświadczone w kwestii tego typu roszczeń, niestety bardzo często przegrywają z firmami ubezpieczeniowymi, lekarzami, szpitalami ponieważ nie znają swoich praw. Niestety system często działa na niekorzyść pacjenta, a powyższe instytucje niejednokrotnie korzystają z kruczków prawnych lub luk w przepisach. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników oraz pracowników naszej kancelarii, którzy każdym tego typu przypadkiem zajmują się z największym zaangażowaniem i troską o klienta.

  Adwokat do spraw błędów medycznych – zadzwoń 536 007 001

  Błędy medyczne – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Dokumenty do pobrania

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii

  przyjaciele