KTO ZA TYM STOI?

Kancelaria Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni to świetny zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy w 100% oddają się sprawom, które prowadzą.

Pytane co sprawia, że są skuteczne – odpowiadają: „Mówimy ludzkim językiem i zawsze cierpliwie wszystko tłumaczymy. ” – mówi mecenas Hudziak.  „A dzięki współpracy z ekspertami w konkretnych dziedzinach prawa, medykami, biegłymi rewidentami i innymi specjalistami poszczególnych branż poradzimy sobie z każdą sprawą.” – dodaje mecenas Lazer.

Doświadczenie

100%

Determinacja

100%

Empatia

100%

Małgorzata Hudziak

Radca Prawny – wspólnik zarządzający

Główne dziedziny prawa, którymi się zajmuje to prawo gospodarcze, medyczne i spadkowe. Ma duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, które wzbogaciła kończąc Akademię Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zanim zaczęła pracować na swój rachunek, pracowała w kilku dobrych kancelariach. Różnorodność zagadnień prawnych z jakimi miała do czynienia nauczyła ją szybkiej i kompleksowej analizy problemów klientów. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także rodzinnych.

Jej Alma Mater to Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zaraz po studiach dostała się na znaną ze swej surowości aplikację radcowską. Jest też absolwentką studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Niespokojna natura i czujność mec. Hudziak, która niezwykle przydaje się na sali sądowej, sprawia, że urlopy spędza wyłącznie intensywnie. Wyczynowa jazda na nartach w najbardziej kolorowych kombinezonach jakie świat widział, Wake i crossfit to jej ulubione sporty. A gdy już na dłuższą chwilę usiądzie w jednym miejscu, zaczytuje się w kryminałach, bo jak wspomniano uwielbia zagadki, to dlatego – jak sama mówi – została prawnikiem. Razem z mec. Joanną Lazer prowadzi szkolenia dedykowane dla personelu medycznego oraz BLOGI kancelarii.

Kontakt: tel. +48530291291; mail: m.hudziak@lazer-hudziak.pl
Zobacz jej profil na Linked In 

 

Joanna Lazer

Adwokat – wspólnik zarządzający

Pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz protokolant przy Sądzie Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od zawsze fascynowała ją medycyna, co skłoniło ją do rozwijania specjalizacji procesowej wokół prawa medycznego – konkretnie błędów medycznych i dóbr osobistych. Gdyby tego było mało, z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Skrupulatna do bólu. Czasem mogłaby odpuścić, ale za bardzo wierzy w to, że zawsze można lepiej i więcej.

Co do edukacyjnej przeszłości… dawno, dawno temu ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w między czasie ukończyła Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union, przygotowane przez Uniwersytet Cambridge, a zaraz po studiach jeszcze Prawo Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Wierząc, że zawsze lepiej dojść do porozumienia, niż kłócić się dla zasady, została członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Myśli (nieustannie) o doktoracie, ale wciąż czasu brak.

Mówią, że jest ambitna na sali sądowej i na korcie. To prawda. Integruje środowisko zawodowe wokół sportów rakietowych, w myśl zasady, że poza prawem też istnieje życie. Nie potrafi wybrać pomiędzy badmintonem a tenisem, więc uprawia obie dyscypliny – z takim samym zacięciem.

Prowadzi szkolenia dla personelu medycznego o tym jak przygotować się do postępowań sądowych w sprawach błędów medycznych. Kiedyś szkoliła też z marketingu prawniczego, ale teraz robi go tylko dla swojej kancelarii. Nie narzeka :-). Pisze bloga BŁĄD PRZY PORODZIE i BŁĄD LEKARZA, choć za pisaniem nie przepada. Za to lubi i woli mówić, a mówi dużo i szybko :-).

Kontakt: tel. +48604432333; mail: j.lazer@lazer-hudziak.pl

Zobacz jej profil na Linked In  

 

 

Karol Pachnik

Adwokat, doktor nauk prawnych.

Reprezentuje klientów głównie w sporach administracyjnych i sądowych, w tym sądowo-administracyjnych oraz audycie stanu prawnego. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Legislacji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Zasiada w komisjach ds. adwokackiego egzaminu zawodowego powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. Należy do Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie. W kadencji 2013-2016 był członkiem Inicjatyw Młodych Adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej i ekspertem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Analizy Ekonomicznej Prawa oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Przed uzyskaniem wpisu na listę adwokatów zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zasiada także w radach nadzorczych. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił także pracę doktorską. Ukończył również Szkołę Prawa Hiszpańskiego.

Wykonywanie zawodu adwokata dzieli z pracą naukową na jednym z uniwersytetów. Prowadzi również zajęcia z doskonalenia zawodowego dla adwokatów oraz szkolenia komercyjne z zakresu procedury administracyjnej, odpowiedzialności karnej i majątkowej członków zarządów.

 

Anna Piekarska

Radca prawny

Wykonuje zawód od 2012 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Podyplomowego Studium z Prawa Zamówień Publicznych. Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zajmuje się wyłącznie obsługą przedsiębiorców, a obszar jej praktyki i zainteresowań to: IT, a w tym weryfikacja i sporządzanie projektów umów z zakresu dostarczania, a następnie wdrożeń systemów informatycznych oraz prawa autorskiego: umowy licencyjne, w tym w modelu Saas, a także umowy na: asystę techniczną i konserwację, umowy SMA, umowy o przetwarzanie danych osobowych podczas procesów wdrożeniowych; prawo zamówień publicznych, a w tym kompleksowa obsługa po stronie wykonawcy i zamawiającego; projekty unijne, a w tym weryfikacja regulaminów konkursowych i dokumentów z nimi związanych, pisanie wyjaśnień w toku postępowania, a także protestów i odwołań od niekorzystnych rozstrzygnięć Instytucji Pośredniczących. W przeszłości – trener prawa zamówień publicznych. Posługuje się językiem angielskim, w tym prawniczym.

Prywatnie – pasjonatka siatkówki, czytania, swojego męża i dwójki dzieci.

 

Karol Dudziak

Adwokat

Adwokat Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pomimo iż specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, posiada również rozległą wiedzę i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i rodzinnych.

W swej działalności zawsze kieruje się zasadami etyki zawodowej
i szczególną dbałością o dobro klienta.

 

Mateusz Małczęć

Adwokat
Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

Zajmuje się głównie sprawami karnymi. W szczególności związanymi z obrotem środkami odurzającymi oraz przestępczością gospodarczą. Ma również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnoskarbowych i wykroczeniowych.

Nie ma dla niego spraw zbyt trudnych lub beznadziejnych. Zawsze dąży do najbardziej korzystnego rozwiązania sprawy dla swojego klienta, a reprezentuje ich w całej Polsce.

 

 

Justyna Englot

prawnik

Absolwentka prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od początku kariery związana z kancelarią Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, tym co związane z obsługą przedsiębiorców m.in. branży budowlanej i eventowej, a także prawem medycznym, rodzinnym i spadkowym.

 

 

 

 

Michał Waś

Aplikant adwokacki

Odbywa szkolenie pod okiem patrona adwokat Joanny Lazer. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę prawniczą zaczął w roku 2004. Od roku 2008 współtworzy program radiowy dla radia MUZO FM (dawniej: Radio PiN). Dzięki temu doświadczeniu zyskał nieocenioną wiedzę dotyczącą działalności jednego z ponadregionalnych nadawców radiowych.

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, w szczególności związanym z ochroną dóbr osobistych i błędami medycznymi. Ukończył m.in. szkolenie z zakresu skutecznych negocjacji i prawa autorskiego.

Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Sylwester Mglej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego, zarówno w  zakresie występowania przed organami architektoniczno-budowlanymi oraz nadzoru budowlanego w imieniu inwestora, jak i bieżącym wsparciu zespołów projektowych. Szczególnym polem działania jest rozwiązywanie problemów prawnych wynikłych w toku realizowania inwestycji lub tzw. samowól budowlanych.

Doświadczenie zawodowe w powyższej dziedzinie uzyskał w toku czteroletniej pracy dla małopolskich organów nadzoru budowlanego, a następnie współpracy z prywatnymi inwestorami, projektantami i biurami projektowymi przy realizacji szeregu przedsięwzięć z zakresu budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i wielorodzinnego.

Ponadto zawodowo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami jako  licencjonowany zarządca nieruchomości – licencja PFRN nr 27996.

W kręgu zainteresowań zawodowych znajduje się Prawo budowlane wraz z
powiązanymi z nimi ustawami oraz postępowanie administracyjne.

 

Aleksandra Pietras

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ocenioną i obronioną na „5” pracę magisterską napisała na temat: „Błąd medyczny a zdarzenie medyczne – sposoby dochodzenia roszczeń.”

 

Skontaktuj się z nami