fbpx

Nadzór nad lekarzem cudzoziemcem
może stać się pułapką

Nadzór nad lekarzem cudzoziemcem może stać się pułapką Komentarz mec. Lazer i mec. Hudziak dla Gazeta Prawna.pl

Bez określenia, jak dokładnie miałby wyglądać obowiązek nadzoru nad lekarzem cudzoziemcem, trudno przewidywać, na ile specjalista będzie ponosił odpowiedzialność za jego błędy – wskazują eksperci.

Na mocy ostatniej ustawy antycovidowej (z 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. poz. 2113) nasz rynek został otwarty na lekarzy spoza UE. Jednocześnie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, która znajduje się w Senacie, ma wprowadzić dalszą liberalizację zasad uznawania kwalifikacji – już nie tylko w odniesieniu do lekarzy, ale również pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i ratowników (pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 233/2020 „Niespodziewany zwrot akcji w sprawach kadr medycznych”). Tym samym pracownik medyczny, który uzyska prawo wykonywania zawodu na nowych zasadach, będzie pracował przy walce z pandemią pod nadzorem (odpowiednio lekarza specjalisty, ratownika, pielęgniarki lub diagnosty) przez okres roku, zaś ten, który uzyska warunkowe prawo wykonywania zawodu – kolejno trzy miesiące lub przez cały okres obowiązywania tego prawa.

Obowiązek sprawowania nadzoru nad osobami, którym na mocy decyzji ministerialnych przyznane będzie prawo wykonywania zawodu bez konieczności nostryfikacji dyplomu, budzi wątpliwości. – Obawiamy się, że ze względu na pominięcie całej procedury sprawdzenia kompetencji merytorycznych oraz językowych może dochodzić do tragicznych w skutkach błędów, za które koniec końców my, jako nadzorujący, będziemy odpowiadać – wskazuje Lech Kucharski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. – Inna sprawa, że nikt z nas nie wie, jak ten nadzór miałby wyglądać – dodaje. Samorząd lekarski obawia się też bariery językowej – jak bowiem ponosić odpowiedzialność za pracę ludzi, z którymi nie można się realnie dogadać?

Jak lekarz z lekarzem?

Eksperci wskazują przede wszystkim na brak doprecyzowania przez ustawodawcę, jakie obowiązki miałby opiekun względem cudzoziemca.

– Nadzór należy do tego rodzaju pojęć, które nie mają własnego znaczenia, lecz za każdym razem powinno być ono ustalone na podstawie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że z faktu, iż lekarz X ma nadzorować lekarza Y, nie wynikają żadne konkretne obowiązki lekarzy X i Y, jeżeli nie określono tego w przepisach.

(…) Prawnicy wskazują również na definicję legalną nadzoru, która nie jest tożsama z powszechnym rozumieniem tego sformułowania.

– Z zasady nadzór jest podejmowany następczo, nie zaś w postaci wydawania bieżących poleceń i egzekwowania ich wykonywania. Tym samym, jak się wydaje, lekarz nadzorowany samodzielnie podejmuje pewne działania, po czym powinien poinformować o nich opiekuna. Ten zaś może ewentualnie później zmienić jego decyzję, zlecić podjęcie innych, zmienić kierunek diagnostyki i leczenia – wyjaśnia Małgorzata Hudziak, radca prawny z Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. Lekarze wskazują jednak, że w przypadku leczenia części decyzji po prostu nie da się odwrócić.

Na barkach lekarzy

Sformułowanie zasad sprawowania nadzoru i zakresu obowiązków jest o tyle istotne, że zależy od tego zakres odpowiedzialności lekarzy opiekunów.

– Aby przypisać winę sprawującemu nadzór (np. w razie popełnienia przez lekarza cudzoziemca błędu medycznego), musielibyśmy wiedzieć, do czego konkretnie nasz specjalista był w tym przypadku zobowiązany.

Jest to o tyle ważne, że chodzi o szeroki zakres odpowiedzialności – zarówno cywilnej, w postaci odszkodowań za błędy medyczne, jak i karnej. – Wydaje się, że w zakresie odpowiedzialności cywilnej opiekun będzie ponosił co do zasady odpowiedzialność z lekarzem in solidum za szkodę wyrządzoną pacjentowi – mówi adwokat Joanna Lazer. Podkreśla jednak, że dla określenia charakteru i zakresu będzie istotne, jaka umowa będzie wiązać opiekuna z podmiotem leczniczym.

Pomoc prawna dla lekarzy – zadzwoń 536 007 001

Czytaj więcej na: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1498561,nadzor-nad-lekarzem-cudzoziemcem-konsekwencje.html?fbclid=IwAR3Xa0uTfOVG4Lxqij7S6HGUujYKVNzAWNFC9kMu397RcbawrGuuVlxAHJo

    Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

    Wyślij formularz - oddzwonimy