fbpx

Mecenas Lazer interweniuje
u Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego

Mecenas Lazer interweniuje u Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego

Jako przewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, mecenas Lazer wysłała list, w sprawie pewnej praktyki procesowej, wykluczającej aplikantów adwokackich ze spraw przed Naczelnym Sądem Lekarskim. Pod listem podpisali się też adwokat Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i adwokat dr Karol Pachnik, Pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. Legislacji. W wyniku interwencji adwokat Joanny Lazer większość sędziów NSL zgodziła się z proponowanymi zmianami.