fbpx

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego kancelaria

Sankcja kredytu darmowego kancelaria

Banki stosują nieprawidłowe zapisy w umowach kredytowych, które są niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Sprawdź czy w Twojej umowie kredytowej znajdują się wadliwe zapisy prawne. W takim przypadku należy Ci się zwrot całości odsetek oraz przyszłe obniżenie miesięcznej raty nawet o połowę.

Na początek prześlij do nas do bezpłatnej umowę kredytową najlepiej w formacie .PDF na adres dok@lazer-hudziak.pl. Jednocześnie prosimy wkleić do Państwa wiadomości takie oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A., w związku z analizą dokumentacji mojej umowy kredytu, na zasadach określonych pod adresem Lazer&Hudziak/polityka-prywatnosci/,
 2. prosimy, aby na końcu treści maila podpisali się imionami i nazwiskami wszyscy kredytobiorcy. Wystarczy wpisać imiona i nazwiska na klawiaturze, a więc nie potrzeba podpisu własnoręcznego.
 3. prosimy o przesłanie numeru telefonu kontaktowego w celu usprawnienia naszej komunikacji.

Wielkość/waga e-maili: Przyjmujemy maile o wielkości do 25 MB.  W przypadku załączników o większym rozmiarze prosimy o skorzystanie ze strony https://wetransfer.com/ w wersji free.

Kancelaria prawa bankowego

 • Zaufało nam tysiace kredytobiorców – takie doświadczenie i wiedza, zdobyte w walce o interesy naszych Klientów są nieocenione.
 • Jako doświadczona kancelaria prawa bankowego walczymy o satysfakcjonujące naszych Klientów wyroki.
 • Pierwszym krokiem w postępowaniu przedprocesowym jest bezpłatna analiza umowy kredytowej przez naszych prawników zajmujących się sprawami kredytobiorców.
 • Bezpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy kredytowej i jednoznacznie określimy czy zawiera wadliwe zapisy pozwalające na użycie SKD.
 • Wyliczymy wartość korzyści.
 • Na podstawie określonych wartości, marży banku oraz przewidzianych odsetek w umowie dokładnie wyliczymy kwotę jaką możesz odzyskać i określimy ile zmniejszy się Twoja rata.
 • Przedstawimy propozycje współpracy, która będzie zawierała wszystkie dostępne scenariusze i zostanie dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Kancelaria prawa bankowegoJak możemy Ci pomóc?

  Dlaczego warto walczyć o swoje

  • Przeanalizowaliśmy tysiące umów zawierających w sobie naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim.  
  • Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z bankami zarówno w sprawach związanych z SKD jaki i CHF.
  • Sankcja kredytu darmowego to ustawa, która chroni kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami banków oraz parabanków – z nasza pomocą skutecznie wyegzekwujesz swoje prawa i obniżysz swoja ratę kredytową.
  • W przypadku, kiedy kredytobiorca narusza postanowienia ustawy, Konsument może odzyskać wszystkie wpłacone odsetki i prowizję oraz obniżyć przyszłą ratę. Dzięki wykorzystaniu SKD spłacisz do banku wyłącznie sam kapitał.

  Kancelaria Sankcja Kredytu Darmowego

  Jakie wymogi musi spełnić kredyt, by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

  Wymogiem, dzięki któremu Konsument może skorzystać z SKD i spłacić jedynie wysokość kapitału, jest stwierdzenie w umowie kredytowej uchybień zawartych w ustawie o SKD.

  Podstawowe warunki do spełnienia warunków to:

  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 255 550 zł
  • Nie minął rok od jego spłaty lub od ostatniej czynności na tym kredycie np. zwrot prowizji
  • wypłata kapitału oraz podpisanie umowy o kredyt bądź pożyczkę konsumencką nastąpiło po 17 grudnia 2011 roku
  • Zabezpieczeniem pożyczki nie może być zastaw hipoteczny, ale dopuszcza się inne formy ubezpieczenia kredytu.
  • SKD może być stosowana w przypadku różnych rodzajów kredytów, takich jak kredyty gotówkowe, ratalne, odnawialne, czy też pożyczki pozabankowe.
  • Art. 45 tej ustawy przewiduje konkretne sankcje dla banków za takie naruszenia, w tym właśnie Sankcję Kredytu Darmowego.
  • Zgodnie z tym przepisem, klient ma prawo zwrócić kredyt bez ponoszenia dodatkowych kosztów, włączając w to odsetki i inne opłaty kredytowe, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do kredytodawcy.
  • Naruszenia ustawy często polegają na sytuacji, gdy kredytobiorca otrzymuje umowę na wyższą kwotę, niż oczekiwał, ze względu na dodane przez bank prowizje i ubezpieczenia. Banki często naliczają odsetki od całej kwoty umowy, a nie od kwoty faktycznie wypłaconej.
  • Te praktyki dotyczą wielu banków, w tym Alior Banku, PKO BP, Santander, mBanku, Nest Bank i wielu innych. Każda umowa wymaga indywidualnej oceny.
  • W listopadzie 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-321/22, dotyczącej pożyczki Provident. Trybunał uznał, że firma pożyczkodawca naruszyła prawo, wskazując, że rażąco zawyżone koszty kredytu mogą stanowić nieuczciwy warunek umowny. Ten wyrok otwiera drogę do korzystania z Sankcji Kredytu Darmowego (SKD) dla kolejnych kredytobiorców.
  • Sąd Najwyższy również wypowiedział się na temat SKD w swoim wyroku z dnia 30 stycznia 2019 r., stwierdzając, że całkowita kwota kredytu obejmuje tylko tę kwotę, która faktycznie została oddana konsumentowi do dyspozycji, co oznacza, że nie ma podstaw do naliczania odsetek od kosztów kredytu.

  Jakie błędy banków pozwalają na skorzystanie z SKD?

  Analizując Ustawę o kredycie konsumenckim, można zidentyfikować konkretne błędy i braki, które dają kredytobiorcom możliwość złożenia oświadczenia o spłacie kredytu bez dodatkowych kosztów. Przywilej darmowego kredytu przysługuje w przypadku:

  • umowy, która nie zawiera informacji o formie zawarcia umowy kredytu lub nie została sporządzona na piśmie, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w odrębnej umowie,
  • błędnych lub fałszywych danych osobowych kredytobiorcy w umowie,
  • przekroczenia przez pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego maksymalnej kwoty określonej w ustawie,
  • braku szczegółowych informacji w harmonogramie spłaty kredytu dotyczących kwot spłacanych przez klienta przy każdej racie pożyczki,
  • braku informacji w umowie o rodzaju oprocentowania (stałe lub zmienne).
  • brak wskazania RRSO
  • Warto zaznaczyć, że powyższe to tylko wybrane błędy i uchybienia. Każda umowa może zawierać inne elementy, które umożliwią kredytobiorcy uniknięcie dodatkowych kosztów. Zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej analizy, aby sprawdzić, czy Twoja umowa kryje w sobie potencjalne błędy.