fbpx

Śmierć w szpitalu procedury

Zgon w szpitalu formalności

Śmierć w szpitalu co dalej?

Śmierć w szpitalu osoby bliskiej dla każdego jest zdarzeniem wywołującym silne emocje. Często w takich sytuacjach trudno znaleźć praktyczne informacje, co dzieje się z ciałem zmarłego, a także jakie prawa i obowiązki mają osoby najbliższe.

Podejrzewasz, że śmierć osoby bliskiej w szpitalu jest skutkiem błędu medycznego? Koniecznie skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, aby ustalić jakie masz możliwości uzyskania odszkodowania od szpitala za śmierć osoby bliskiej. Zadzwoń teraz 536 007 001

Czy szpital dzwoni do rodziny? – przekazanie informacji o śmierci

Szpital lub inna placówka medyczna powinna zawiadomić osobę wskazaną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Dzieje się to w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci pacjenta.

Zgodnie z ustawą placówka medyczna powinna tego dokonać niezwłocznie. W związku z tym, dozwolone są różne sposoby przekazania tej informacji. W praktyce najczęściej pracownik szpitala dzwoni do osoby uprawnionej.

Stwierdzanie zgonu osoby bliskiej w szpitalu

Stwierdzenie zgonu oraz przeprowadzenie oględzin dokonuje lekarz, który następnie wystawia kartę zgonu. Kwestia sekcji zwłok jest omówiona poniżej. Powyższy dokument pielęgniarka niezwłocznie przekazuje do kancelarii podmiotu leczniczego.

Co się dzieje z ciałem po śmierci w szpitalu?

Bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu, szpital jest obowiązany do należytego przygotowania zwłok. W związku z tym, myje i okrywa ciało. Przy tych czynnościach jest zobowiązany do zachowania godności należnej osobie zmarłej.

W czasie powyższych czynności pielęgniarka zakłada identyfikator osobie zmarłej. Identyfikator jest tożsamy z kartą zgonu. Ponadto, pielęgniarka przygotowuje kartę skierowania zwłok do chłodni. Należy nadmienić, że ciało przewozi się do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu wskazanego w karcie zgonu.

Pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do chłodni ciało osoby bliskiej przechowuje się w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Jednak jeżeli takiego nie ma, to zwłoki przechowuje się w innym miejscu, ale zachowując przy tym należyta godność.

Przechowywanie ciała osoby bliskiej w szpitalu

Zwłoki pacjenta zasadniczo przechowuje się w szpitalnej chłodni do 72 godzin. Prawo do pochowania osoby najbliższej przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej, a mianowicie: pozostałemu małżonkowi, zstępnym (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. wujek) oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teściowa). Odbiór ciała najczęściej dokonuje profesjonalny zakład pogrzebowy, który wybrały osoby uprawnione do pochówku osoby zmarłej.

Identyfikacja ciała osoby bliskiej w szpitalu

Polskie przepisy nie przewidują obowiązkowej identyfikacji zwłok, kiedy zmarły przebywał w szpitalu. Należy jednak pamiętać, że osoby bliskie mają prawo do pożegnania się z zmarłym. Jednakże powyższe prawo może być ograniczone ze względu na chorobę zakaźną.

Wydanie ciała po śmierci osoby bliskiej w szpitalu

Przy wydaniu zwłok rodzina otrzymuje kartę zgonu. Często należy w tym celu udać się do działu statystyki. Należy pamiętać, że wydany dokument nie jest aktem zgonu. Aby uzyskać ten drugi dokument należy udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydanie dokumentacji medycznej po śmierci osoby bliskiej

Należy również pamiętać, że najbliżsi mogą uzyskać dostęp do całej dokumentacji medycznej zmarłego, o ile zmarły za życia nie wyraził sprzeciwu. Ponadto, dostęp do dokumentacji medycznej mają osoby upoważnione za życia przez zmarłego. Więcej informacji na temat: dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci osoby bliskiej.

Czy rodzina musi wyrazić zgodę na sekcję zwłok?

Kiedy wykonuje się sekcję zwłok?

Sekcja zwłok jest zawsze dopuszczalna w sytuacji, gdy:

  • przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny, a zgon nastąpił w szpitalu;
  • istnieje podejrzenie popełniania przestępstwa;
  • u osoby zmarłej rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną, a ma to na celu zapobieżenie szczerzenia się zakażeń lub chorób zakaźnych.

Oznacza to, że w powyższych sytuacjach sprzeciw osób bliskich nie wywrze żadnego skutku.

Fakultatywna sekcja zwłok osoby bliskiej

Poza powyższymi przypadkami możliwe jest przeprowadzanie fakultatywnej sekcji zwłoki pacjenta.  W szczególności jest ona możliwa, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia jej do szpitala. W tej sytuacji rodzina może wyrazić sprzeciw wobec wykonania sekcji zwłok. Sekcja zwłok nie wykonuje się również jeżeli osoba zmarła za życia wyraziła sprzeciw.

Ponadto, bliscy zmarłego mogą wnioskować o przeprowadzanie sekcji. Jednak zgodę na jej wykonanie musi podjąć prokurator albo lekarz.

Jak długo czekamy na wyniki sekcji zwłok?

Na wyniki sekcji zwłok czeka się standardowo do 30 dni, najczęściej jednak ten czas nie jest dłuższy niż dwa tygodnie. W wyjątkowych i skomplikowanych sytuacjach wynik sekcji zwłok wraz z protokołem posekcyjnym gotowy jest nawet w terminie do pół roku. Polski ustawodawca nie przewidział maksymalnego terminu wykonania sekcji zwłok. Polski ustawodawca nie przewidział maksymalnego terminu wykonania sekcji zwłok. W praktyce jest to od kilku tygodni do pół roku. Często powyższy czas jest uzależniony od nakładu pracy danej placówki medycznej.

Czas wykonania sekcji po śmierci osoby bliskiej – dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie sekcji zwłok jest możliwe przed upływem 12 godzin.

Protokół z sekcji zwłok po śmierci osoby bliskiej

Protokół z sekcji zwłok dołącza się do dokumentacji z przebiegu hospitalizacji. Natomiast rozpoznanie anatomopatologiczne lekarz wpisuje do historii choroby oraz karty informacyjnej. Karta informacyjna jest zwięzłym opisem leczenia pacjenta w szpitalu. Oznacza to, że protokół z sekcji zwłok powinien znaleźć się w dokumentacji medycznej szpitala, w którym zmarła osoba bliska.

Jeżeli występują rozbieżności między rozpoznaniem klinicznym i anatomopatologicznym lekarz zwięźle ocenia tego przyczyny. Następnie ustala on ostateczne rozpoznanie choroby zasadniczej, chorób współistniejących oraz ewentualnych powikłań.

Po wykonaniu sekcji zwłok zleconej przez organy ściągania obowiązkowo przeprowadza się opinię z biegłych.

Istota sekcji zwłok po śmierci osoby bliskiej

Sekcja zwłok to podstawowy sposób ustalenia przyczyn zgonu pacjenta. Jeśli więc podejrzewasz, że do śmierci osoby najbliższej mogło dojść na skutek błędu medycznego, nie daj sobie wmówić, że nie warto sobie zwracać głowy sekcją zwłok. Okres żałoby jest bardzo ważny i szanujemy go, jednak jeśli już na tym etapie nie zadbasz o zabezpieczenie swoich interesów, na kolejnych może być Ci bardzo ciężko.

Śmierć osoby bliskiej w wyniku błędu medycznego

Jeśli podejrzewasz, że do zgonu osoby najbliższej mogło dojść na skutek błędu medycznego lub innego zaniechania członka personelu medycznego, koniecznie skontaktuj się z nami. Zdajemy sobie sprawę jak traumatyczna jest to sytuacja i dlatego maksymalnie odciążamy rodzinę zmarłego, przejmując formalności związane z procesem. Pieniądze nie cofną czasu, jednak mogą znacznie ułatwić dalsze funkcjonowanie Tobie i Twojej rodzinie. Zadzwoń lub napisz – czekamy na Twój kontakt.

Pomoc prawna dla poszkodowanych pacjentów i ich rodzin → wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc. Zadzwoń 536 007 001