fbpx

Dostałem wezwanie na Policję, czy jestem już oskarżony?

Wezwanie na policje

Dostałem wezwanie na Policję, czy jestem już oskarżony?

Nie. Oskarżony to osoba, wobec której wpłynął akt oskarżenia do sądu. Wcześniej policja lub prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze i ustala kto jest odpowiedzialny za błąd medyczny.

Dostałeś wezwanie na Policję?

Potrzebujesz adwokata dla lekarza?

Zadzwoń teraz 536 007 001

Zawsze chętnie pomożemy i wytłumaczymy, w jaki sposób skompletować tę dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 536 007 001, 604 432 333, 530 291 291, 536 007 001, e-mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

Co oznacza wezwanie na policje jako świadek?

Jak sprawdzić czego dotyczy wezwanie na policje?

Art. 183. KPK

Prawo do uchylenia się świadka od odpowiedzi

§ 1.Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
§ 2.Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą.

Masz pytania? Umów się na poradę tel. 536 007 001

Odmowa składania zeznań albo odpowiedzi na pytanie

Możesz odmówić składania zeznań, jeżeli jesteś osobą najbliższą dla oskarżonego (np. małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia). Prawo to przysługuje Ci również po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia (art. 182 § 1 i 2).

Możesz odmówić składania zeznań również wtedy, gdy w innej sprawie jesteś oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art. 182 § 3).

Możesz odmówić odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić Ciebie lub osobę dla Ciebie najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 § 1).

Możesz żądać, aby rozprawa była niejawna, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić Ciebie lub osobę dla Ciebie najbliższą na hańbę (art. 183 § 2).

Jeżeli przysługuje Ci prawo do odmowy składania zeznań, możesz z niego skorzystać do chwili rozpoczęcia pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; zeznanie poprzednio przez Ciebie złożone nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone. Ujawnione natomiast będą protokoły oględzin Twojego ciała sporządzone w postępowaniu karnym (art. 186 § 1 i 2).

Posiadanie prawa do odmowy składania zeznań nie zwalnia Cię z obowiązku stawiennictwa na wezwanie prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1).

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Obszary praktyki i obsługi klienta indywidualnego

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii

  fundacja od poczęcia do narodzin

  rejestr błędów medycznych