Mec. Lazer wyjaśnia kwestię
odpowiedzialności za błędy
w medycynie estetycznej

Mec. Lazer wyjaśnia kwestię odpowiedzialności za błędy w medycynie estetycznej

Forum Menadżerów Służby Zdrowia, odbywające się w maju 2017 roku, w Zawierciu gościło mecenas Lazer, która wyjaśniała niuanse odpowiedzialności za błędy lekarskie w medycynie estetycznej. Skupiła się na przesłankach, branych przez nią pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy. Prezentacja mecenas Lazer pomogła uczestnikom lepiej zorientować się w kwestii odpowiedzialności karnej w przypadku błędów medycznych.