fbpx

Fundacja Rodzić po ludzku
i kancelaria Lazer & Hudziak
działają razem!

Fundacja Rodzić po ludzku i kancelaria Lazer & Hudziak działają razem!

Fundacja Rodzić po ludzku to jedna z najprężniej działających i najbardziej znanych fundacji w Polsce. Jej celem jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w naszym kraju. Bardzo miło nam poinformować, że kancelaria Lazer & Hudziak i Fundacja Rodzić po ludzku działają wspólnie!

Dzięki współpracy z Fundacją nasza kancelaria będzie mogła w jeszcze szerszym zakresie pro bono nieść pomoc prawną kobietom w ciąży i okresie okołoporodowym. 

Czym zajmuje się Fundacja Rodzić po ludzku?

Fundacja Rodzić po ludzku powstała w 1996 r., jako kontynuacja działań grupy dziennikarzy i działaczy społecznych biorących udział w pierwszej akcji Rodzić po ludzku? w 1994 r. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na listy i ankiety kobiet, które ujawniły przerażające sekrety polskich porodówek. Tysiące kobiet pisało o braku intymności, braku wsparcia, poniżeniu i niemożności przytulenia ani zobaczenia dziecka po porodzie… Już w trakcie pierwsze akcji działacze wskazali kierunek zmian, dzięki którym sytuacja na salach porodowych w Polsce uległa znacznej poprawie. 

Akcja okazała się sukcesem i powtórzono ją w roku kolejnym. Organizatorzy postulowali m.in.:

 • umożliwienie porodów rodzinnych
 • umożliwienie matce ciągłego kontaktu z dzieckiem
 • zniesienie zakazu odwiedzin bliskich

Te, podobnie jak szereg innych postulatów, zostały uwzględnione. Nie oznacza to jednak, że sytuacja w polskich szpitalach dziś jest idealna. Nadal spotykamy się z problemem braku godziwych warunków porodu, intymności, czy w skrajnych przypadkach przeprowadzania interwencji medycznych bez zgody pacjentki. Fundacja stale działa, rozwija się i podejmuje konkretne działania. 

Cele Fundacji Rodzić po ludzku 

Podstawowym celem Fundacji Rodzić po ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych na terenie całej Polski. Od wspomnianego już 1996 r. podejmuje działania, których celem jest:

 • respektowanie potrzeb kobiet i ich rodzin, tak aby były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
 • zapewnienie każdej kobiecie dostępu do opieki okołoporodowej i sprawienie, aby każda ciężarna czuła się jej pełnoprawnym podmiotem,
 • umożliwienie porodów w przyjaznym otoczeniu,
 • umożliwienie rodzicom uzyskania wsparcia w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
 • szerzenie wiedzy na temat praw kobiet ciężarnych w Polsce i możliwości ich realizacji,
 • praca nad tym, aby szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
 • sukcesywne sprawianie, aby położnictwo w naszym kraju opierało się na wiarygodnych badaniach naukowych,
 • szerzenie wiedzy w polskich szpitalach położniczych na temat okołoporodowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia,
 • dbałość o to, aby sukcesywnie powstawały warunki do rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
 • wsparcie samodzielnych i niezależnych położnych, tak aby odgrywały ważną rolę w opiece nad kobietą i nowo narodzonym dzieckiem.

Sukcesy Fundacji Rodzić po ludzku

W ciągu 25 lat działalności, Fundacja Rodzić po ludzku odniosła szereg sukcesów w kraju i za granicą. Do najważniejszych należy Nagroda Światowej Organizacji Zdrowia za szczególny i innowacyjny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia. 

Nagrodę wręczono podczas ceremonii wręczenia corocznych nagród WHO, 21 maja 2015 r. w Genewie. W tym roku przyznano 4 nagrody dla liderów z zakresu zdrowia publicznego, w tym jedno bardzo istotne wyróżnienie otrzymała właśnie Fundacja Rodzić po ludzku. WHO przyznała nagrodę Fundacji ze względu na to, że w ciągu 20 lat działalności, doszło do znaczących zmian w Polsce. Aktualnie kobietom mogą towarzyszyć osoby bliskie w ramach ubezpieczenia, a po porodzie świeżo upieczone mamy nie są już izolowane od swoich dzieci. To ogromny sukces – z tą niedogodnością polskie ciężarne walczyły od lat. 

Panel selekcyjny wyróżnił także działalność organizacji w obszarze prac nad poprawą jakości opieki w sytuacjach okołoporodowych oraz działalności edukacyjnej. Fundacja od lat uświadamia kobietom, że ich prawa i potrzeby mogą być skutecznie realizowane. 

Otrzymaną nagrodę Fundacja przeznaczyła na prowadzenie, aktualizację i  rozbudowę portalu www.GdzieRodzic.info. Jest to aktualna baza wszystkich oddziałów położniczo – ginekologicznych i noworodkowych w naszym kraju.

Nagrody to jednak nie wszystko. Fundacja swoją działalnością stale edukuje ciężarne, prowadzi badania i akcje uświadamiające. W 2018 r. przeprowadziła badanie w zakresie przemocy wobec kobiet, mającej miejsce w szpitalach i na oddziałach położniczych. To pierwsze tego typu badanie w Polsce – dotychczas żadna organizacja nie podjęła tego trudnego tematu. Wyniki były zresztą niepokojące. Badanie wskazało, że więcej niż połowa polskich kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a aż 17% przemocy. Chodzi tu zarówno o przemoc fizyczną, jak również werbalną i psychiczną. 

Fundacja stworzyła też specjalną ankietę elektroniczną. Dzięki niej możliwy jest stały monitoring opieki okołoporodowej w aż 400 placówkach w Polsce. Wyniki ankiety jasno wskazują, gdzie istnieje potrzeba podjęcia interwencji. Pokazują, gdzie łamane jest prawo i gdzie Fundacja powinna skierować swoje kolejne kroki.

1 stycznia 2019 r. Fundacja rozpoczęła także realizację projektu NA STRAŻY „rodzić po ludzku”. Głównym celem działań w ramach projektu jest właśnie rzetelny monitoring opieki okołoporodowej, jak również działania rzecznicze przy wsparciu aktywistów lokalnych. W ramach tego projektu prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości i standardów opieki okołoporodowej w Polsce. Osoby, które biorą udział w realizacji inicjatywy, działają na rzecz idei „rodzić po ludzku” i we własnym imieniu. Projekt zakłada m.in. debaty, spotkania z osobami decyzyjnymi polskich szpitali, organami zarządzającymi placówkami i decydentami w ochronie zdrowia. 

Działań, które w toku swojej działalności podjęła Fundacja, jest mnóstwo. Niestety, nadal jest wiele do zrobienia. W kolejnych inicjatywach Fundację wesprze kancelaria Lazer & Hudziak.

Fundacja Rodzić po ludzku i kancelaria Lazer & Hudziak – wspólne działania

Nasza kancelaria od lat udziela pomocy prawnej kobietom, których prawa nie były respektowane w sytuacjach okołoporodowych. W ciągu wielu lat naszej praktyki przeprowadziłyśmy też szereg spraw o błędy w sztuce lekarskiej szczególnie tzw. błędy okołoporodowe, z których znaczna liczba zakończyła się pozytywnie dla naszych klientek. 

Doskonale rozumiemy realia prawne, w których funkcjonują polskie szpitale. Wiemy, że przypadki błędów medycznych przy porodzie, zaniedbań i braku poszanowania praw rodzących, niestety nie są rzadkością. Wykorzystujemy całą naszą wiedzę i doświadczenie, aby sytuacja na polskich porodówkach była coraz lepsza. 

Cele i wartości naszej kancelarii są bardzo bliskie reprezentowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku. W związku z tym Kancelaria Lazer & Hudziak będzie udzielała bieżącego wsparcia Fundacji Rodzić po ludzku poprzez:

 • konsultowanie bieżących problemów z pracownikami i pracowniczkami Fundacji,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w działaniach rzeczniczych i interwencyjnych Fundacji,
 • sporządzaniu pism, opinii w sprawach z zakresu praw kobiet.

Udzielenie Fundacji tak szerokiego wsparcia prawnego, pozwoli kobietom w Polsce pełniej walczyć o przysługujące im prawa i doprowadzać do ich skutecznej realizacji. Szerzenie wiedzy z zakresu prawa medycznego, w tym w szczególności z obszaru spraw okołoporodowych, od lat jest misją kancelarii Lazer & Hudziak.

W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji lub jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Joanna Lazer, adwokat , Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, ul. Pańska 98 00-837 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001, Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy