Rzecznik praw pacjenta skarga

Skarga na lekarza

Rzecznik Praw Pacjenta skarga na lekarza

Kancelarii Lazer & Hudziak znajdziesz doświadczonych Adwokatów i Radców Prawnych, którzy posiadają rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu  naruszenia praw pacjenta oraz błędów w sztuce lekarskiej.

→ Podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą błędu lekarskiego? Chcesz złożyć skargę na lekarza? Skorzystaj z pomocy kancelarii prawa medycznego Lazer & Hudziak! Zadzwoń do nas teraz 536 007 001

 • Każdego dnia z pasją dążymy do sprawiedliwości, która należy się ofiarom błędów medycznych
 • Nasi prawnicy mają długą i imponującą praktykę zawodową. Uzyskują znaczące zadośćuczynienia za naruszenia praw pacjenta oraz błędy personelu medycznego.
 • Współpracujemy z wysoko cenionymi lekarzami. Każdego dnia pomagają nam oni precyzyjne określić, gdzie i kiedy doszło do błędu medycznego.  Jaki błąd był bezpośrednią przyczyną śmierci danej osoby. Czy leczenie odbiega od oczekiwanego standardu i praktyki w środowisku medycznym w Polsce.
 • Oferuje profesjonalną pomoc i analizę sprawy. Zorganizuj swój czas tak, aby porozmawiać z nami o tym co się wydarzyło. Chroń swoje prawo do sprawiedliwości.
 • Profesjonalnie przygotujemy dla Ciebie wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Rzecznika Praw Pacjenta (skarga na lekarza), abyś uzyskał niezależną opinie wojewódzkiego konsultanta medycznego, czy doszło do naruszenia Twoich praw podczas leczenia.

Pamiętaj, że na podstawie przygotowanego przez nas wniosku Rzecznik Pacjenta może przystąpić i uczestniczyć w każdej sprawie o błąd medyczny, gdzie leczenie nie było zgodne z aktualną wiedzą medyczną lub nastąpiło naruszenie prawa pacjenta do informacji i do udzielenia świadomej zgody na leczenie.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Rzecznik Praw Pacjenta skarga

  Zakres działalności Rzecznika Praw Pacjenta

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających naruszenie praw pacjenta, wszczynanie postępowania z urzędu lub na wniosek poszkodowanego,  zgłaszanie swojego udziału w toczącym się postępowaniu – Rzecznik Praw Pacjenta posiada uprawnienia prokuratora, występowanie w sądzie cywilnym w indywidualnych sprawach pacjentów.
  • Rzecznik Praw Pacjenta może przystąpić do postępowania karnego lub cywilnego w sprawie o błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta na każdym jego etapie.
  • Rzecznik Praw Pacjenta może składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za właściwe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie.
  • Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo wglądu w dokumentację procesową poszkodowanego pacjenta – oznacza to, że należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.
  • Rzecznik Praw Pacjenta może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe dotyczące błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta, od którego służy środek odwoławczy.

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się w Warszawie, ul. Młynarska 46.

  Skarga na lekarza konsekwencje

  Możliwe konsekwencje wniesienia skargi na lekarza to:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • kara pieniężna;
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
  • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

  Rzecznik praw pacjenta skarga na szpital

  Kiedy nie masz pewności, kto dokładnie popełnił błąd lub naruszył prawa pacjenta, możesz złożyć skargę do rzecznika praw pacjenta na szpital. W wyniku wszczętego postępowania przez rzecznik praw pacjenta można wykazać “błąd organizacyjny” za który odpowiada szpital jako podmiot leczniczy, a nie konkretny człowiek. Błąd organizacyjny to sytuacja, gdy uszczerbek w dobrach pacjenta powstał nie na skutek wadliwego przeprowadzenia procesu leczenia, lecz w związku ze złą organizacją pracy lekarzy i personelu medycznego w szpitalu.

  Gdzie zgłosić skargę na lekarza?

  Wzór skargi do rzecznika praw pacjenta

  Potrzebujesz wzoru skargi do rzecznika praw pacjenta? Chcesz zgłosić skuteczną skargę na lekarza? Zadzwoń, aby uzyskać poradę i pomoc, tel. 536 007 001

  Błąd medyczny i co dalej …

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii

  przyjaciele