fbpx

Restrukturyzacja firm Warszawa

Pomagamy w restrukturyzacji firmy

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy to natychmiastowa ochrona przed wierzycielami i ratunek przed upadłością. Dla wielu firm utrzymanie płynności finansowej w czasach kryzysu nie jest łatwe. Ważne jednak, żeby jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. Zamiast ogłaszać upadłość, warto zdecydować się na restrukturyzację firmy.

Twoja firma, spółka, przedsiębiorstwo wymaga restrukturyzacji? Poszukujesz skutecznej kancelarii restrukturyzacyjnej? Zadzwoń 601 911 422

Z wnioskiem o restrukturyzację firmy może wystąpić tylko dłużnik, a w postępowaniu sanacyjnym także wierzyciel osobisty dłużnika lub kurator. Inaczej wniosek może zostać oddalony.

Po uwzględnieniu wniosku sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i tym samym formalnie rozpocznie się restrukturyzacja.

Firma przystępująca do restrukturyzacji musi być gotowa na wiele, często bardzo trudnych, ale koniecznych zmian, jak np. zwolnienia pracowników czy zawężenie swojej działalności tylko do tych obszarów, które przynoszą największe zyski. Ważne jest przed wszystkim zidentyfikowanie przyczyn problemów finansowych oraz ich jak najszybsze rozwiązanie. Dzięki odpowiednio wdrożonym działaniom, firma ma szansę na przetrwanie i powrót do sprawnego funkcjonowania.

Restrukturyzacja co to?

Podstawowym celem restrukturyzacji firmy, spółki, przedsiębiorstwa jest uchronienie Twojego biznesu przed upadłością, a więc znalezienie takich rozwiązań, które poprawią wydajność i efektywność funkcjonowania firmy oraz odbudują jej stabilność finansową na przyszłość.

Warto znać różnice między postępowaniem upadłościowym, a restrukturyzacją. W upadłości najważniejsze będzie zaspokojenie wierzycieli, przy restrukturyzacji firmy chodzi z kolei o utrzymanie firmy i zapobiegnięcie jej likwidacji, wtedy upadłość nie będzie potrzebna.

Na postępowanie restrukturyzacyjne mogą się zdecydować zarówno firmy, dla których niewypłacalność jest realnym zagrożeniem lub które już zmagają się z egzekucją komorniczą, a także przedsiębiorstwa, które do tej pory znajdowały się w dobrej kondycji i odczuwają jedynie przejściowe problemy. Aby firma mogła rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, musi posiadać tzw. zdolność restrukturyzacyjną. Zgodnie z kodeksem cywilnym taką zdolność posiadają m.in. przedsiębiorcy, a także spółki, stowarzyszenia czy fundacje. Wyjątkiem jest tutaj spółka cywilna, która sama w sobie nie posiada zdolności restrukturyzacyjnej, taką zdolność mają jedynie wspólnicy posiadający status przedsiębiorcy. Ustawa prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. dokładnie reguluje, wobec kogo można rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie może być prowadzone jedynie wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Skutkiem postępowania restrukturyzacyjnego nie może być jednak pokrzywdzenie wierzycieli. Dłużnik musi też posiadać zdolność do bieżącego zaspokajania swoich kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania. W przeciwnym wypadku sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Niemożliwe jest również wszczęcie postępowania wobec podmiotu, który znajduje się w dobrej kondycji finansowej, a jedynie pozoruje swoją niewypłacalność, chcąc w ten sposób umorzyć część zobowiązań.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Restrukturyzacja firmy, a wybór postępowania restrukturyzacyjnego

  Restrukturyzacja szyta na miarę:

  Przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, należy wybrać rodzaj postępowania, który najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji. Do wyboru jest:

  Podstawowa różnica między nimi to wpływ postępowania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i poziom ingerencji w sposób jego prowadzenia. Elementem decydującym w procesie restrukturyzacji firmy przy wyborze postępowania jest też wierzytelność sporna. Jeśli przekracza ona 15% to można zastosować jedynie postępowanie układowe lub sanacyjne.

  Przy postępowaniu układowym, układ z wierzycielami może zostać zawarty dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, a wierzyciel może złożyć sprzeciw w przypadku pominięcia go w spisie. Przyspieszone postępowanie układowe różni się tym, że dłużnik musi wcześniej przedstawić wierzycielom plan zmian w firmie, przygotować spis wierzytelności oraz harmonogram ich spłat. Wierzyciele nie mają wpływu na treść spisu wierzytelności, a sąd przydziela niezależnego doradcę restrukturyzacyjnego.

  Postępowanie o zatwierdzenie układu to z kolei restrukturyzacja przedsądowa, która umożliwia zawarcie układu dzięki ustaleniu jej warunków bezpośrednio z wierzycielami, a sąd jedynie zatwierdza taki układ. Znaczną korzyścią tego postępowania jest to, że kwotę zredukowanej wierzytelności, wierzyciel może odpisać od podatku, jako koszt uzyskania przychodu.

  Ostatni tryb postępowania to postępowanie sanacyjne, które pozwoli uchronić przedsiębiorstwo przed egzekucją komorniczą. Dozwolone w tym trybie postępowania będzie zrywanie niekorzystnych umów i redukcja zatrudnienia, jednak sam układ z wierzycielami może zostać zawarty dopiero po weryfikacji skuteczności podjętych działań. W postępowaniu sanacyjnym największy jest też poziom ingerencji w byt przedsiębiorstwa, gdyż przedsiębiorstwo zostaje całkowicie przekazane zarządcy powołanemu przez sąd.

  Skuteczna restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniego planu

  Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga stworzenia odpowiedniego planu restrukturyzacyjnego. Wytyczne co do tego, co powinien zawierać plan restrukturyzacyjny określa art. 10 prawa restrukturyzacyjnego. Muszą się tam znaleźć informacje istotne z punktu widzenia wierzyciela. Należy odpowiednio opisać przedsiębiorstwo i wskazać jego aktualną sytuację wraz z opisem działań, które firma ma zamiar wdrożyć. Strategia naprawy przedsiębiorstwa jest bardzo ważna, warto wiec poświecić na nią odpowiednią ilość czasu.

  Prawidłowo sporządzony plan restrukturyzacyjny w dużym stopniu wpływa na wynik całego postępowania, a także szybciej przekona wierzycieli do zawarcia układu. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego wymaga wiedzy nie tylko prawniczej, ale też ekonomicznej czy z zakresu księgowości, warto więc skorzystać tutaj z pomocy specjalisty w dziedzinie restrukturyzacji firm. W tworzeniu planu restrukturyzacyjnego powinien jednak brać udział dłużnik, gdyż to on najlepiej zna swoje przedsiębiorstwo oraz branżę, w której działa. 

  Restrukturyzacja firmy, a wstrzymanie egzekucji

  Firma w restrukturyzacji zyskuje ochronę przed wierzycielami i czas, aby odzyskać płynność. Restrukturyzacja firmy pomoże poprawić kondycję Twojego biznesu. Masz pytania? Zadzwoń

  Podczas toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mają określone prawa i obowiązki. Przede wszystkim dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań (z wyjątkiem tych powstałych po otwarciu postępowania), a wszelkie postępowania egzekucyjne są zawieszane z mocy prawa. Wyjątkiem jest tutaj wierzytelność zabezpieczona na mieniu dłużnika np. nieruchomości, która może być zawieszona maksymalnie na trzy miesiące (nie dotyczy to sanacji). Dodatkowo możliwe jest uchylenie zajęć rachunków bankowych dłużnika. Bank nie może również wypowiedzieć dłużnikowi umowy kredytowej w zakresie środków pozostałych do dyspozycji przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

  Warto tutaj wspomnieć o tym, że wypowiedzenie umowy najmu bądź dzierżawy nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika jest niedopuszczalne, chyba że dłużnik zalega z płatnościami z tytułu czynszu czy dzierżawy, które powstały po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego firmy. Należy też pamiętać, że zarządca sądowy może odstąpić od nierentownych umów zawartych przez przedsiębiorstwo bez konieczności płacenia kar umownych, jak również przeprowadzić redukcję zatrudnienia na zasadach identycznych jak syndyk w upadłości.

  Restrukturyzacja firmy poprzez oddłużenie i pozyskiwanie kapitału lub finansowania

  Podstawową funkcją postępowania restrukturyzacyjnego jest redukcja zadłużenia przedsiębiorstwa, a także pozyskanie nowego kapitału na jego działanie. Często nie wystarczy tylko wstrzymanie działań egzekucyjnych, lecz koniecznie jest pozyskanie dodatkowych środków. Można je uzyskać np. ze sprzedaży czy wynajmu mienia, podwyższenia kapitału zakładowego czy np. emisji obligacji. Często konieczna jest też redukcja zatrudnienia, a także zrezygnowanie z niektórych inwestycji, zwłaszcza tych przynoszących straty. W przypadku długów, pomóc może odroczenie terminów ich spłat, rozłożenie długu na raty czy zamiana długu np. na akcje.

  Przystępując do restrukturyzacji firmy, trzeba najpierw zidentyfikować, które obszary działania firmy są w najgorszej sytuacji i tym samym wymagają najbardziej kompleksowej i najszybszej naprawy, tak aby przestały przynosić straty. Warto również zastanowić się, co jest najmocniejszą stroną przedsiębiorstwa i gdzie najszybciej można wygenerować stałe zyski. Naprawa sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa to nie tylko poprawa warunków finansowych, a też często odbudowa nadszarpniętego wizerunku firmy. Dlatego należy zrobić wszystko, aby ponownie zdobyć zaufanie inwestorów czy kontrahentów.

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – Tarcza 4.0

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko spółek, ale także jednoosobowych działalności gospodarczych. Ponad 70% nowych postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie uproszczone restrukturyzacje. Procedura ta bez wątpienia działa o czym świadczą coraz częściej publikowane obwieszczenia o zatwierdzeniu i przyjęciu układu. Kancelaria Lazer & Hudziak posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych od strony prawnej i finansowej. Masz pytania? Zadzwoń lub wyślij zgłoszenie. Pomożemy uratować Twój biznes!

  Restrukturyzacja firm Warszawa – to restrukturyzacja szyta na miarę dla Twojej firmy, uzyskaj pomoc kontaktując się z doradcami restrukturyzacyjnymi z kancelarii Lazer & Hudziakzadzwoń 601 911 422

  Przyjaciele kancelarii