fbpx

Doradca restrukturyzacyjny Warszawa

Oddłużanie firm

Doradca restrukturyzacyjny

Wiele firm zmaga się z problemami finansowymi, brakiem płynności i często stają przed wyborem czy ogłosić upadłość czy też ratować swój biznes. Jeżeli chcesz oddłużyć firmę, ochronić majątek i uniknąć upadłości z pomocą przychodzi licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Twoja firma przechodzi kryzys, potrzebuje oddłużenia? Chcesz zachować majątek i uchronić firmę przed upadłością?

Zadzwoń do doradcy restrukturyzacyjnego – oddłużanie firm ☎601 911 422

Czy warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Jeżeli Twoja firma przechodzi kryzys, nie ma płynności, ma problemy finansowe lub się ich spodziewa warto abyś skorzystał z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego . Doradcy restrukturyzacyjni w kancelarii Lazer & Hudziak pomogą Twojej firmie wyjść nawet z bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dokonamy analizy prawnej i ekonomicznej problemów z jakimi musisz się mierzyć, a następnie zaproponujemy sposoby ich rozwiązania. Dzięki temu istnieje duża szansa, że Twoja firma zostanie oddłużona i uratowana, nawet nie dysponując dużym kapitałem. Nasi doradcy restrukturyzacyjni wskażą Ci najlepsze rozwiązania, które zapobiegną zlikwidowaniu “Twojego biznesu”.  

Doradca restrukturyzacyjny kto to?

Doradca restrukturyzacyjny świadczy profesjonalne usługi prawne, zarówno na gruncie prawa restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego:

 • pełni różne funkcje w toku postępowań insolwencyjnych,
 • doradcą restrukturyzacyjnym może zostać osoba, który posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź też państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 • musi znać język polski w stopniu, który umożliwia wykonywanie niezbędnych obowiązków,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma ukończone studia wyższe z uzyskanym tytułem magistra,
 • ma nieposzlakowaną opinię oraz jest niekarany,
 • niezbędne jest, by w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, przez co najmniej 3 lata zarządzał majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią.
 • każdy kandydat na doradcę restrukturyzacyjnego musi zdać egzamin, po którym uzyskuje licencję Ministerstwa Sprawiedliwości

Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego

Warto wiedzieć, że doradca restrukturyzacyjny posiada szerokie spektrum uprawnień. Przede wszystkim może sprawować funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym. Często pełni także funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego czy też zarządcy w szeroko rozumianych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Ale może być także zarządcą w egzekucjach prowadzonych przez zarząd przymusowy. Wykonuje również czynności z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Obejmuje to choćby udzielanie porad i opinii prawnych dotyczących restrukturyzacji i procesów upadłościowych. W przypadku postępowań cywilnych może pełnić rolę pełnomocnika procesowego, reprezentując dłużnika bądź też wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

  Wraz z wejściem ustawy o prawie restrukturyzacyjnym doszło do zmiany licencji syndyka na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wszystkie osoby, które do tej pory posiadały licencję syndyka, automatycznie otrzymały licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Oczywiście nie oznacza to wcale, że nie ma już syndyków. Jednak nie jest to już zawód, a funkcja pełniona w toku postępowania upadłościowego.

  Syndyk posiada więc licencję doradcy restrukturyzacyjnego i jest powołany przez sąd w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstw i upadłości konsumenckiej. Oznacza to więc, że dana osoba wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego i funkcję syndyka w danym postępowaniu. Syndykiem może być zatem osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, ale także spółka handlowa, jeżeli jej wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Funkcję syndyka może więc pełnić także kancelaria restrukturyzacyjna.

  Syndyk podczas pełnienia swoich obowiązków powinien chronić majątek przed zniszczeniem, czy uszkodzeniem. Następnie powinien przystąpić do likwidacji przedsiębiorstwa, zgodnie z prawem upadłościowym. Oznacza to, że na samym początku musi zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeżeli jest to możliwe, zachować przedsiębiorstwo dłużnika. Funkcja syndyka od funkcji doradcy restrukturyzacyjnego różni się tym, że syndyk ma w najwyższym stopniu zabezpieczyć roszczenia wierzycieli, a dopiero potem ratować daną firmę przed upadłością, natomiast doradca restrukturyzacyjny skupia się na pomocy firmie w celu uniknięcia upadłości i likwidacji majątku.

  Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

  Doradca restrukturyzacyjny najczęściej pomaga zagrożonej niewypłacalnością lub niewypłacalnej firmie znaleźć rozwiązania, które uchronią przedsiębiorstwo przed upadłością i likwidacją majątku. Oddłużanie firm poprzez redukcję zadłużenia i wydłużenie okresów spłaty oraz obniżenie kosztów to najczęstsze sposoby na restrukturyzację firmy.

  Oddłużanie firm

  Chcesz ratować swoją firmę przed upadłością? Pomożemy naprawić i oddłużyć Twój biznes. Skontaktuj się z nami. Oddłużanie firm – zadzwoń 601 911 422

  przyjaciele