fbpx

Adwokat odszkodowania Warszawa

Pomogamy uzyskać odszkodowanie

Odszkodowania powypadkowe – jak uzyskać?

Miałeś wypadek? Jakie odszkodowania powypadkowe możesz uzyskać?

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub zaniżył odszkodowanie? 

Jeżeli doznałeś szkody osobowej  w wyniku wypadku komunikacyjnym kancelaria Lazer & Hudziak pomoże Ci uzyskać należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Korzystając z naszych usług możesz polegać na naszej obszernej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Otrzymasz od nas kompletne  informacje na temat procedury odszkodowawczej i pomożemy Ci w zawiłym procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Wiemy, że firmy ubezpieczeniowe nie zawsze wywiązują się rzetelnie ze swoich obowiązków. Jesteśmy po to, by Ci pomóc w wywalczeniu jak najlepszego i najkorzystniejszego rozwiązania (odszkodowania).

Na co dzień adwokat odszkodowania Warszawa Lazer & Hudziak zajmuje się rozwiązywaniem problemów prawnych Klientów z całej Polski. Pomagamy zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zaprzęgamy paragrafy w celu wygrania sprawy. 

Klienci cenią sobie nasze zaangażowanie wykraczające poza ramy tradycyjnej pomocy prawnej oraz elastyczną reakcję na zmieniające się realia. Zawsze świadczymy usługi prawne w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwany jako klienci. 

Zespół kancelarii tworzą doświadczeni adwokaci, radcowie prawni i prawnicy, którzy pomogą Twojej rodzinie na każdym etapie sprawy.

 • Szybko i trafnie przeprowadzimy analizę Twojej sprawy.
 • Pomożemy Ci w zebraniu kluczowej dokumentacji, która będzie stanowiła dowód w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.
 • Działamy w sposób kompleksowy  na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami.
 • Jesteśmy skuteczni w uzyskiwaniu najwyższych odszkodowań w Polsce i nieustępliwi w dążeniu do prawdy.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w każdą sprawę naszego Klienta oraz uzyskanie dla niego najwyższych świadczeń jest dla nas celem każdego dnia.
 • Nasz zespół prawny może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań za trudne i skomplikowane zdarzenia drogowe.

Zorganizuj swój czas tak, aby opowiedzieć nam swoją historię. Chroń swoje prawo do sprawiedliwości.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Adwokaci odszkodowania Warszawa

  Adwokaci od odszkodowań mogą uchronić Ciebie przed krzywdzącym postępowaniem Towarzystw Ubezpieczeniowych

  Do podstawowych roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych można wymienić zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, rentę dla osoby poszkodowanej i odszkodowanie, tytułem pokrycia wszelkich wydatków pozostających w związku ze szkodą.

  Warto wiedzieć, że odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego należy się wszystkim poszkodowanym, a osoba która ma wykupionych kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może otrzymać odszkodowanie z każdego z nich.

  Należy także pamiętać, że wszystkie roszczenia z tytułu wypadku komunikacyjnego winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym.

  • Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w takim wypadku, zgłoś się do Kancelarii Lazer & Hudziak. Zapewnimy Ci kompleksową pomoc prawną.
  • Pomożemy w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i uzyskamy adekwatne do rozmiarów Twojej szkody odszkodowanie.
  • Dodatkowo, zapewniamy reprezentację osób poszkodowanych w postępowaniach przed organami Policji, prokuraturą i sądem karnym.

  Trzeba bowiem pamiętać, że już pierwsze zeznania udzielone Policji często mają wpływ na dalszy przebieg sprawy. To w postępowaniu karnym są przeprowadzane pierwsze dowody z opinii biegłych z zakresu techniki samochodowej. Biegli na podstawie materiału zebranego w aktach sprawy (szkice, zdjęcia, zeznania stron i świadków) opiniują, kto był sprawcą wypadku, z jaką prędkością poruszały się pojazdy w chwili zdarzenia oraz opiniują, czy któryś z kierowców pojazdów przyczynił się do zaistnienia wypadku.

  Pomoc adwokata na tym etapie postępowania jest niezbędna, bowiem tylko prawnicy z odpowiednim doświadczeniem obronią Twoich praw. Z naszej codziennej praktyki, możemy jedynie wskazać, że w postępowaniu karnym przygotowawczym osoby, którzy nie mają profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) często są traktowani jako przyczyniający się do wypadku. Opinie te są brane pod uwagę przez sądy, a poszkodowani nie mający właściwej pomocy prawnej są w uzasadnieniach wyroków wskazanymi jako osoby przyczyniające się do wypadku, co ma później wpływ na ustalanie wysokości odszkodowania.

  Im wcześniej osoba poszkodowana zgłosi się do adwokata, tym większe ma szanse na otrzymanie najwyższego odszkodowania.

  Adwokat odszkodowania

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku

  W przypadku śmierci osoby najbliższej na skutek wypadku, rodzinie przysługują roszczenia o:

  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
  • rentę
  • jednorazowe odszkodowanie
  • zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej

  W przypadkach śmierci osoby najbliższej Towarzystwa Ubezpieczeniowe pragną zawrzeć z osobami uprawnionymi jak najszybszą ugodę pozasądową, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność do minimalnych kwot pieniędzy oraz nie odpowiadać za szkody materialne i niematerialne, które mogą powstać u osób uprawnionych w przyszłości.

  Dodatkowo TU liczą, że uprawnieni do świadczeń nie będą świadomi wszystkich przysługujących im roszczeń. Praktyka pokazuje, że kwota proponowana w ugodach przedsądowych jest zdecydowanie niższa niż faktycznie należna, a różnice mogą nawet dochodzić do 2000%. Niestety większość tzw. „kancelarii odszkodowawczych” zachęca swoich klientów do podpisywania takich porozumień.

  Kancelaria adwokacka Lazer & Hudziak nie nakłania klientów do podpisywania zaproponowanych przez TU warunków ugody, gdyż byłoby to działanie na szkodę klienta, a to jest niezgodne z obowiązującymi adwokatów zasadami Kodeksu Etyki Adwokackiej. Trzeba wiedzieć, że w procesie cywilnym sądy zasądzają kwoty wielokrotnie wyższe, a dodatkowo uwzględniają roszczenia o rentę i jednorazowe odszkodowanie, czy zadośćuczynienie.

  Pamiętaj, że jako adwokaci i radcowie prawni możemy klienta reprezentować nie tylko przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także przed Policją, Prokuratorem i Sądem oraz organami administracji publicznej w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

  Odszkodowania za wypadek komunikacyjny (motocyklowy)

  Wypadki motocyklowe są szczególnie groźne w skutkach dla kierowcy motocykla i jego pasażera. Urazy doznawane w takich wypadkach są poważne (urazy wielonarządowe, amputacje urazowe, złamania kręgosłupa i inne urazy powodujące trwałe kalectwo). Najczęściej sprawcą wypadku z udziałem motocykla jest inny pojazd samochodowy, to jednak praktyka wskazuje, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe zmniejszają wysokość wypłacanych odszkodowań uznając znaczny stopień przyczynienia się kierowcy motocykla do powstania szkody.

  Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, należy pamiętać, aby niezwłocznie udać do lekarza. Zwykle na miejsce zdarzenia zostaje wezwana Policja oraz Pogotowie Ratunkowe. Jeżeli tak się nie stało, Kancelaria Lazer & Hudziak pomaga zapewnić swoim klientom konsultacje u renomowanych specjalistów lekarzy, jednak udzielenie fachowej pomocy medycznej zaraz po wypadku ma istotne znaczenie nie tylko dla zdrowia poszkodowanego, ale także dla procesu likwidacji szkody.

  Z tego względu, w przypadku wypadków motocyklowych tylko bezzwłoczne zgłoszenie się do adwokata, w jak najkrótszym czasie po wypadku, gwarantuje uzyskanie wysokiego odszkodowania. Odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku, także pasażerom pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku.

  Im wcześniej poszkodowany zgłosi się do Kancelarii Lazer & Hudziak, tym większe są szanse na otrzymanie godnego odszkodowania. Zajmiemy się nie tylko odzyskaniem odszkodowania za szkodę osobową, ale także odszkodowaniem za uszkodzenie Twojego pojazdu. Reprezentujemy naszych klientów nie tylko przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także przed Policją, Prokuratorem i Sądem oraz organami administracji publicznej w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

  Odzyskiwanie odszkodowań po wypadku w środku komunikacji publicznej (autobus, tramwaj, PKP itp.)

  Jeżeli jesteś pasażerem, który doznał urazu w autobusie lub innym środku komunikacji publicznej, należy Ci się odszkodowanie.

  Odpowiedzialność właściciela lub użytkownika środka komunikacji publicznej jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że jedyną okolicznością mogącą skutkować odmową wypłaty odszkodowania jest całkowita wina w zaistnieniu szkody po stronie poszkodowanego, siła wyższa lub fakt, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz środka komunikacji nie ponosi odpowiedzialności (np. spowodowana zachowaniem innego pasażera).

  To na właścicielu środka komunikacji lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego spoczywa obowiązek uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez udowodnienie pasażerowi, iż uległ wypadkowi wyłącznie z własnej winy. W przeciwnym razie, poszkodowany ma prawo do odszkodowania.

  Typowymi wypadkami w środkach komunikacji są zwichnięcia i złamania spowodowane nagłym manewrem przyspieszania, hamowania, skrętu lub przytrzaśnięciem drzwiami. W tych wypadkach nie można mówić o wyłącznej winie pasażera, a więc roszczenia poszkodowanego pasażera będą zawsze słuszne. Profesjonalny pełnomocnik na podstawie zebranych w sprawie dowodów i opinii biegłych jest w stanie uzyskać należne odszkodowanie.

  Ważne jest przy tym, aby zebrać dowody potwierdzające, że wypadek nastąpił z winy kierowcy prowadzącego środek komunikacji miejskiej. Dowodami mogą być zeznania współpasażerów, którzy zechcą spisać oświadczenie w tej sprawie oraz podać swoje dane łącznie z numerem dowodu osobistego, zeznania innych świadków, którzy widzieli wypadek, zeznania lekarza Pogotowia Ratunkowego, ratownika medycznego, kierowcy karetki, zeznania wezwanego na miejsce wypadku policjanta czy też strażnika miejskiego, zdjęcia zrobione od razu na miejscu wypadku obrazujące ogrom szkody (wykonane np. telefonem komórkowym), dokumenty potwierdzające uraz (np. diagnoza lekarska, wypis ze szpitala). Jeżeli podczas wypadku uszkodzony został jakiś wartościowy przedmiot np. rozbity został komputer lub drogi aparat fotograficzny, zniszczona została odzież poszkodowanego uzyskamy odszkodowanie za utracone lub zniszczone podczas wypadku mienie.

  Ponadto, jeżeli pojazd w momencie wypadku był dodatkowo ubezpieczony polisą od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków” (NNW), oprócz odszkodowania z polisy OC należy się poszkodowanemu dodatkowe odszkodowanie z NNW.

  Adwokat odszkodowania Warszawa

  Kancelaria Lazer & Hudziak podejmuje się również reprezentowania poszkodowanych i rodzin ofiar w katastrofach kolejowych, lotniczych i morskich.

  Jako adwokaci i radcowie prawni możemy klienta reprezentować nie tylko przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także przed Policją, Prokuratorem i Sądem oraz organami administracji publicznej w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

  Odszkodowania po wypadku: potrącenie pieszego lub rowerzysty

  Skutki potrącenia pieszego są z reguły poważne, zwykle są to urazy wielonarządowe, po których poszkodowany pieszy musi być długi czas hospitalizowany, często przechodzi skomplikowane zabiegi operacyjne, musi przechodzić długotrwałą i kosztowną rehabilitację.

  W przypadku potrącenia rowerzysty przez pojazd mechaniczny podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, poszkodowanemu rowerzyście przysługują tożsame roszczenia o odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, jak w przypadku wypadku samochodowego. Rowerzyści, podobnie jak motocykliści i piesi są narażeni na szczególnie groźne urazy, ze względu na dużą różnicę mas pomiędzy samochodem, a rowerem.

  Jeżeli sprawca szkody pozostanie niezidentyfikowany, jak również nie zostaną ustalone dane pojazdu, którym poruszał się sprawca, można dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Im wcześniej poszkodowany zgłosi się do Kancelarii Lazer & Hudziak, tym większe są szanse na otrzymanie godnego odszkodowania. Zajmiemy się nie tylko odzyskaniem odszkodowania za szkodę osobową, ale także odszkodowaniem za uszkodzenie Twojego pojazdu. Reprezentujemy naszych klientów nie tylko przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także przed Policją, Prokuratorem i Sądem oraz organami administracji publicznej w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

  Odszkodowania po wypadku spowodowany przez osobę nietrzeźwą

  Jeżeli sprawcą wypadku była osoba pod wpływem alkoholu, musisz wiedzieć, iż nie ma to wpływu na możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też renty i może jedynie dochodzić od nietrzeźwego sprawcy dalszego zwrotu świadczeń wypłaconych poszkodowanemu.

  Jako adwokaci i radcowie prawni możemy klienta reprezentować nie tylko przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także przed Policją, Prokuratorem i Sądem oraz organami administracji publicznej w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

  Radca prawny odszkodowanie

  Pasażer sprawcy wypadku i wypadek w taksówce

  Poszkodowanemu jako pasażerowi pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym, przysługują roszczenia odszkodowawcze względem sprawcy wypadku jak i Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, w którym ubezpieczony był polisą OC pojazd sprawcy.

  W procesie likwidacji szkody, Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawdzi, czy w chwili wypadku poszkodowany był zapięty w pasy bezpieczeństwa, czy był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

  Jeżeli uległeś wpadkowi podczas przejazdu taksówką, bez znaczenia dla wysokości odszkodowania jest z czyjej winy nastąpił wypadek. Okoliczność ta ma jedynie znaczenie w procesie likwidacji szkody w zakresie, do którego z zakładów ubezpieczeń należy kierować roszczenia odszkodowawcze. W postępowaniu likwidacyjnym będzie pomocna urzędowa notatka policyjna, z której wynika, który z kierowców ponosi winę za wypadek. Wskazane jest także we własnym zakresie zapisanie danych kierowców obu pojazdów, ich adresów oraz numerów polis ubezpieczeniowych OC wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów uczestniczących w wypadku.

  Jeżeli uległeś wypadkowi jako pasażer pojazdu mechanicznego lub taksówki Kancelaria Lazer & Hudziak pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie. Pamiętaj, że jako adwokaci i radcowie prawni możemy klienta reprezentować nie tylko przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także przed Policją, Prokuratorem i Sądem oraz organami administracji publicznej w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.

  Odszkodowania prawnik

  Jak postąpić w razie wypadku?

  Jeśli miałeś wypadek i zamierzasz dochodzić odszkodowania – zawsze wezwij karetkę i policję. W sytuacji, gdy wypadek komunikacyjny nie jest bardzo poważny, należy zebrać przede wszystkim dane osobowe świadków zdarzenia. Potrzebne będzie imię i nazwisko, adres i numer telefonu świadka wypadku.

  Po wypadku komunikacyjnym, koniecznie spisz dokładne dane winnego kierowcy (imię i nazwisko sprawcy wypadku, numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę ubezpieczyciela).

  W sytuacji, gdy zostanie orzeczona wina sprawcy wypadku komunikacyjnego, będzie ci przysługiwać odszkodowanie. Adwokat odszkodowania Warszawa Lazer & Hudziak skutecznie egzekwuje od ubezpieczalni należne odszkodowanie, a obsługę prawną w takich przypadkach polecamy tym bardziej przez wzgląd na fakt, że ubezpieczalnie korzystają ze swojej uprzywilejowanej pozycji i bezpodstawnie obniżają koszty, przewlekają postępowanie bądź w ogóle odmawiają wypłaty środków. Skuteczna pomoc Kancelarii Adwokackiej jest w takich przypadkach nieoceniona.

  Obszary praktyki i obsługi klienta indywidualnego

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii