Odwołanie od decyzji ZUS

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Pomagamy w odwołaniach!

Odwołanie od decyzji ZUS jak napisać?

Decyzje ZUS często bywają zarówno dla ubezpieczonych jak i płatników składek zupełnie inne niż ich osobiste odczucia w sprawie. Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS jest uregulowane przepisami prawa i jest ono zwolnione z kosztów sądowych.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS składa się za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję – pisemnie lub ustnie do protokołu. Żeby odwołanie spełniało wymogi formalne musi się w nim znaleźć oznaczenie zaskarżonej decyzji, sformułowanie zarzutów wraz z uzasadnieniem oraz podpis – osoby składającej odwołanie lub działającego w jego imieniu pełnomocnika.

Zastanawiasz się jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Skorzystaj z pomocy prawnika w napisaniu odwołania. Masz pytania? Zadzwoń 536 007 001

Kiedy należy złożyć odwołanie do ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS termin – mamy miesiąc na złożenie odwołania od decyzji ZUS – termin ten liczony jest od dnia doręczenia decyzji. Jeśli potwierdzono odbiór, nie ma problemu z określeniem daty, jeżeli jednak ZUS wysłał orzeczenie listem zwykłym, przyjmuje się, że przesyłkę doręczono w 7 dni od jej wysłania. Jeżeli chcemy odwołać się, ponieważ nie wydano decyzji, mamy na to 2 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku o konkretne świadczenie.

Odwołanie od decyzji ZUS do sądu – odwołanie składa się we właściwym oddziale lub inspektoracie ZUS, ale adresuje się je do sądu. Według Kodeksu postępowania cywilnego to sądy okręgowe rozpatrują sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, za wyjątkiem tych spraw, gdzie zastrzeżono właściwość sądu rejonowego.

Kiedy odwołanie od decyzji ZUS nie przysługuje

Odwołanie od decyzji ZUS nie przysługuje od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku, od decyzji odmawiającej przyznania tego świadczenia oraz od decyzji dotyczącej umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Wtedy możemy skierować wniosek do Prezesa ZUS, żeby rozpatrzył sprawę ponownie. W efekcie, ZUS może uznając odwołanie za zasadne, zmienić lub uchylić swoją decyzję lub przekazać sprawę do sądu, jeśli nie uznał wniosku (w całości lub w części).

Odwołanie od decyzji ZUS – dalsze kroki

Jeśli po rozpatrzeniu sprawy przez sąd zostanie wydane orzeczenie, które w dalszym ciągu nie będzie korzystne, można złożyć apelację do sądu apelacyjnego, który w tej sprawie stanowić będzie II instancję. Należy to zrobić w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku z uzasadnieniem lub na tydzień od ogłoszenia sentencji wyroku, gdy o sporządzenie uzasadnienia nie wnioskowano. Sąd II instancji przesyła naszą apelację do sądu, który wydał wyrok.

Odwołanie od decyzji ZUS – skarga kasacyjna

Po postępowaniu apelacyjnym zostaje nam już tylko skarg kasacyjna do Sądu Najwyższego, którą wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Warto wiedzieć, że w przypadku tej skargi obowiązuje przymus radcowski lub adwokacki.

Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS?

Zadzwoń! 536 007 01

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Potrzebujesz porady lub pomocy prawnej?
  Zadzwonimy w 15 minut!  Obszary praktyki i obsługi klienta indywidualnego

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii

  przyjaciele