fbpx

Prawo budowlane

Kompleksowa obsługa prawna inwestycji budowlanych

Kancelaria Lazer & Hudziak oferuje specjalistyczną pomoc prawną dotyczącą szeroko pojętego prawa budowlanego

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej, to jest organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Zespół kancelarii Lazer & Hudziak z siedzibą w Warszawie posiada unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa budowlanego. Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną inwestycji, wspomagając klientów w efektywnym zarządzaniu nimi. 

Każda powierzona nam sprawa dotycząca prawa budowlanego czy też prawa gospodarczego jest szczegółowo analizowana i konsultowana. Wszystko po to, aby wykonywane czynności przyczyniły się do rozstrzygnięcia jakiego oczekuje klient.

Zawsze, kiedy tylko nasuną się jakiekolwiek pytania bądź też wątpliwości dotyczące prawa budowlanego, prawa gospodarczego, ale także i pozostałych dziedziny prawa, w których się specjalizujemy, służymy profesjonalnym doradztwem oraz pomocą.

W zakresie realizowanych przez nas usług mieści się całościowa obsługa prawna inwestycji budowlanych.

Od wielu lat skutecznie doradzamy uczestnikom procesów inwestycyjnych w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Zapewniamy obsługę i doradztwo prawne uczestnikom procesu budowlanego od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  W zakresie realizowanych przez nas usług mieści się:

  • Całościowa obsługa prawna inwestycji budowlanych. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów ( np: o roboty budowlane ), podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych.
  • Opracowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy prawidłowo przygotować stosowną dokumentację budowlaną, wyjaśniamy wszelkie niejasności związane ze stosowaniem przepisów prawa, a także kompleksowo poprowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.
  • Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów ( np: o roboty budowlane ), podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych.
  • Reprezentując klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, świadczymy również doradztwo prawne w zakresie relacji biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.
  • Doradzamy w zakresie uzgodnień i sporów z zakresu prawa budowlanego.
  • W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
  • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie dostosowane do dynamiki branży budowlanej i okoliczności realizacyjnych, których często nie da się przewidzieć na wstępnym etapie realizacji zadań inwestycyjnych.

  Nasza oferta skierowana jest w szczególności do:

  • Inwestorów prywatnych i publicznych
  • Generalnych Wykonawców budowlanych
  • Deweloperów
  • Konsorcjów wykonawców
  • Podwykonawców
  • Dostawców materiałów
  • Wykonawców robót branżowych
  • Biur projektowych i projektantów
  • Inspektorów nadzoru
  • Kierownika budowy
  • Geodetów

  Zapewnia  kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów, który wielokrotnie okazuje się kluczowy dla optymalizacji kosztów inwestycji.

  Doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach zamówień publicznych.

  W ramach świadczonych usług Kancelaria Lazer & Hudziak zapewnia:

  • badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;
  • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów, w tym umowy dotyczącej realizacji wspólnej inwestycji, dzierżawy nieruchomości, zarządu nieruchomością, umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych;
  • wspieramy klientów w negocjowaniu umów o roboty budowlane, zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy, pomagamy im w kompleksowym zarządzaniu inwestycjami budowlanymi;
  • doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych, oraz obsługujemy projekty deweloperskie;
  • doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • doradzamy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
  • doradzamy w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
  • doradzamy w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;
  • sporządzamy w imieniu firm i spółek budowlanych wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem administracyjnym.

  Przyjaciele kancelarii