fbpx

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS

Pomoc w walce z zusem

Prawnik do spraw ZUS

Kancelaria Lazer & Hudziak świadczy porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradzamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy.

Wraz z rozwojem gospodarczym, zmianom uległ również podlegający stałej fluktuacji rynek pracy i system ubezpieczeń społecznych. W kontekście tych zmian zmieniło się również podejście do sposobu kształtowania stosunku pracy i oczekiwań zarówno pracodawcy, jak również pracowników, dając tym samym uczestnikom tego rynku więcej swobody przy wyborze formy zatrudnienia, jak również wynagradzania.

Niestety wraz z większą swobodą w tym zakresie, coraz częściej dochodzi do nadużyć i braku respektowania zapisów kodeksu pracy i ustaw pokrewnych. W następstwie czego, zarówno zatrudniający jak i zatrudniani, niejednokrotnie są zmuszeni do szukania profesjonalnej pomocy prawnej, aby bronić przysługujących im praw, bądź egzekwować obowiązki.

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i stale poszerzanej wiedzy merytorycznej, zespół naszej Kancelarii Lazer & Hudziak z licznymi sukcesami udziela pomocy prawnej zarówno pracodawcom, jak i pracownikom na etapie przedsądowym oraz przed Sądem Pracy, czy też Inspekcją Pracy.

Rosnące grono osób nieaktywnych zawodowo zarówno ze względu na wiek, jak również stan zdrowia, generuje zwiększającą się z roku na rok liczbę sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, których przedmiotem są przede wszystkim:

 • błędne ustalenie kapitału początkowego przez Organ, wynikające z nieuwzględnienia składkowych lat pracy, stażu bądź rodzaju pracy, np. świadczonej w warunkach specjalnych itp.
 • odmowa przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego/wychowawczego osobie uprawnionej,
 • podważanie zasadności wypłaty świadczenia chorobowego
 • odmowa przyznania bądź odebranie prawa do renty inwalidzkiej, rodzinnej uprawnionemu.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS

Posiadane przez nasz zespół prawny doświadczenie w tej dziedzinie, pozwala świadczyć skuteczną pomoc prawną w sprawach wynikających z przepisów dotyczących specyfiki Systemu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzimy sprawy związane z przyznawaniem świadczeń socjalnych, ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych prawnik od emerytur Warszawa

Jeśli uważasz się za osobę poszkodowaną w tej sprawie, walcz o swoje, my Ci w tym pomożemy. Lekarze orzekający raczej nigdy nie staną po Twojej stronie, musisz zadbać o siebie. W tej nierównej walce z machiną urzędniczą docenisz pomoc osób, które przejmują się Twoim losem i szukają najlepszego wyjścia z każdej trudnej sytuacji.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Zakres świadczonych usług przez Kancelarię Lazer & Hudziak

  Samodzielne zajmowanie się sprawami, dotyczącymi podleganiu ubezpieczeniom społecznym, to bardzo zajmujące zajęcie. Nie dość, że konieczne jest zapoznanie się ze szczegółami konkretnego przypadku, to jeszcze należy wiedzieć, jak te kwestie traktuje obowiązujące prawo ubezpieczeń społecznychAdwokat wspierający pracownika lub pracodawcę w takich działaniach to pomoc, która w wielu przypadkach okazuje się na wagę złota. Chroni interesy jednostki oraz wyklucza ryzyko ewentualnych kar, nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów. Zakres świadczonych usług przez Kancelarię adwokacką Lazer & Hudziak to:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie pism procesowych na potrzeby postępowania sądowego
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • dokonywanie analizy i opiniowanie umów o pracę oraz wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych

  Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu zapewnia swym Klientom kompleksową obsługę prawną.

  Porady prawne obejmują m.in.:

  • sprawy o ustalenie stosunku pracy
  • sprawy o przywrócenie do pracy
  • sprawy o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • sprawa o zapłatę wynagrodzenia, w tym zapłaty za nadgodziny
  • sprawy o sprostowanie i wydanie świadectwa pracy
  • opiniowanie i analiza umów o pracę, regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzenia
  • opiniowanie i analiza kontraktów menadżerskich, regulacji dotyczących zakazu konkurencji i odpowiedzialności majątkowej pracowników
  • sprawy o zapłatę odszkodowania za wypadek przy pracy
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentacja ubezpieczonego przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi oraz z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

  Prawnik do walki z ZUS. Specjalizacja prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Te dwie dziedziny prawa są ściśle ze sobą powiązane, a związki między nimi odczuwa każda firma, zatrudniająca pracowników. Brak znajomości przepisów i doświadczenia sprawia, że zapisy prawne wydają się niejasne, a często również niespójne. Z Kancelarią Lazer & Hudziak wszystkie te kwestie się rozjaśnią. Zweryfikujemy Twoje działania pod kątem zgodności z prawem, zaproponujemy rozwiązania dopasowane do konkretnej sytuacji. Nasi prawnicy sprawiają, że prawo ubezpieczeń społecznych przestanie być dla Ciebie kwestią skomplikowaną, budzącą niepewność i dyskomfort. Współpraca z naszą Kancelarią to możliwość skorzystania z wieloletniego doświadczenia i ogromnego zasobu wiedzy, którymi dysponujemy.

  Nasza pomoc może mieć bardzo różny zakres i obejmować zarówno złożona, długotrwałą współpracę, jak i jednorazowe wsparcie. Nie musi wiązać się jedynie z wcześniej wymienionymi punktami, opisującymi charakter prawa ubezpieczeń społecznych. Na każdym etapie Twojej działalności, zaoferujemy doradztwo ściśle dopasowane do aktualnych warunków. Prawnik ZUS Warszawa – zadzwoń 536 007 001

  Obszary praktyki i obsługi klienta indywidualnego

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii