fbpx

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Adwokat rodzinny Warszawa

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Kancelaria Lazer & Hudziakadwokat od spraw rodzinnych prowadzi obsługę prawną Klientów indywidualnych w zakresie prawa rodzinnego. Naszą ideą jest świadczenie kompleksowej i rzetelnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Każdej sprawie poświęcamy się z uwagą, zaangażowaniem i determinacją, mając pełną świadomość tego, jak delikatne i zarazem ważne są sprawy rodzinne dla naszych Klientów. Zawsze służymy radą, co najlepiej zrobić w danej sytuacji, bo jako prawnicy wiemy, co jest możliwe, a co nie. Dążymy do jak najszybszego zakończenia sprawy, by nie ciągnęła się w nieskończoność. I zawsze walczymy do końca o dobro naszego klienta. Zawsze.

Wartościami, w które głęboko wierzymy w naszej codziennej pracy są: zaufanie, rzetelność i skuteczność. Podejmując się sprawy rodzinnej mamy na uwadze przede wszystkim dobro Klienta, dlatego też przeprowadzamy wszelkie czynności formalne konieczne do osiągnięcia zamierzonego skutku za rozsądną cenę.

Podejmujemy się prowadzenia spraw rozwodowych, a także spraw dotyczących dochodzenia alimentów oraz ustalenia kontaktów rodziców czy dziadków z dzieckiem. Ponadto prowadzimy sprawy związane z podziałem majątku małżeńskiego i przyznaniem praw rodzicielskich.

Adwokat alimenty Warszawa – sprawy rozwodowe

Rozwód z niegdyś bardzo nam bliską osobą lub walka o rozdzielność majątkową odbijają się negatywnie na wielu sferach życia. To trudny czas w życiu Klienta, wyczerpujący zarówno emocjonalnie, psychicznie jak i fizycznie. Sprawy rozwodowe oraz sprawy o rozdzielność majątkową zawsze budzą żywe emocje wśród ich uczestników, dlatego obecność prawnika od spraw rodzinnych jest w czasie ich trwania szczególnie pomocna i potrzebna.

Sprawy naszych klientów zawsze traktuje indywidualnie, szukając najlepszego rozwiązania. Nasza pomoc oparta jest więc na zapewnieniu kompleksowej obsługi prawnej, tak aby możliwie maksymalnie odciążyć Klienta. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Lazer & Hudziak do spraw podchodzą profesjonalnie i zawsze dokładają wszelkich starań, by przebiegały one jak najkorzystniej dla naszych klientów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu radzimy sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi i najdelikatniejszymi sprawami.

Dbamy o to, aby Klienci już od złożenia pozwu rozwodowego mogli jak najszerzej i jak najkorzystniej zabezpieczać swoje interesy m.in. składając wnioski o zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci bądź rodziny, kontaktów, czy też miejsca zamieszkania.

  Porozmawiajmy lazer hudziak kontakt

  Wyślij formularz - oddzwonimy
  Adwokat prawo rodzinne Warszawa – sprawy o separację

  Klienci w których małżeństwach nie układa się, gdzie doszło do przerwania bądź naruszenia więzi emocjonalnej, fizycznej i finansowej, nie zawsze decydują się od razu na tak zdecydowany krok jak rozwód. Wyjściem z sytuacji trudnej, ale rokującej pozytywnie jest sprawa o separację. W sprawach tych również (tak jak w sprawach rozwodowych) Sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, jednakże może nie orzekać o winie, jeśli małżonkowie z tego zrezygnują. Sąd orzekający w sprawach o separację, staje się na czas sprawy Sądem rodzinnym, więc może w wyroku również orzec o alimentach dla drugiego małżonka, alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem lub dziećmi, sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków oraz podziale majątku.

  Taki tryb – sprawy o separację zalecamy Klientom, którzy są gotowi na mediacje i negocjacje z drugą stroną. Często takie sprawy kończą się powrotem do pożycia małżeńskiego. Chętnie negocjujemy i mediujemy dla Naszych Klientów licząc na to, iż zatrzymanie konfliktu i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie alimentów, kontaktów, podziału majątku, jest pierwszym krokiem do pogodzenia.

  W sprawach o separację, na zgodny wniosek stron, Sąd proceduje w trybie nieprocesowym i wydaje zamiast wyroku, postanowienie, aby jednak taki tryb był możliwy, strony nie mogą posiadać wspólnych małoletnich dzieci.

  Adwokat alimenty Warszawa

  Alimenty czy też udział rodzica w kosztach utrzymania dziecka to jeden z najczęściej spotykanych przez Nas problemów. Klienci potrzebują profesjonalnego wsparcia przy racjonalnym wyliczaniu kosztów utrzymania małoletnich dzieci, segregowaniu dowodów wykazujących ich wydatki i ponoszone koszty. Wskazujemy naszym Klientom jak prawidłowo sprecyzować ich zdolności zarobkowe i potrzeby dzieci, a także jak określić zdolności zarobkowe byłego partnera/męża/żony, którzy mają być zobowiązani do ponoszenia alimentów.

  W sprawach o alimenty często doradzamy składanie wniosków o zabezpieczanie powództwa, aby już na czas trwania sprawy Nasi Klienci mogli utrzymywać dzieci na właściwym poziomie, aby proces nie czynił uszczerbku w ich sytuacji. Priorytetem w tych sprawach, tak jak we wszystkich sprawach rodzinnych jest przecież dobro dzieci. Niejednokrotnie wspomagamy również Naszych Klientów na etapie egzekucji, czy też spraw karnych dotyczących braku alimentacji.

  Nie można zapominać o sprawach dotyczących ustania obowiązku alimentacyjnego czy też o obniżenie alimentów ze względu na zmianę stosunków majątkowych obciążonego rodzica. Sprawy te nierzadko są trudniejsze i mozolniejsze od spraw o ustalenie alimentów, wymagają precyzji i doskonałego przygotowania Kancelarii i Klienta.

  Prawnik prawo rodzinne Warszawa – sprawy o podział majątku

  Jedne z najbardziej skomplikowanych i konfliktogennych spraw to postępowania o podział majątku wspólnego. Sprawy te są rozpoznawane przez Sądy cywilne. Wyjątkowo Sąd w postępowaniu rozwodowym może na wniosek małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, co oznacza że małżonkowie powinni sporządzić wspólny plan podziału majątku. Jeżeli strony nie są w stanie sporządzić takiego planu muszą wnosić o jego podział oddzielny wniosek przed Sądem Rejonowym miejsca położenia majątku. Sąd na wniosek małżonków podzieli nieruchomości, ruchomości i oszczędności.

  Staramy się pomóc naszym Klientom w prawidłowym wyliczeniu majątku wspólnego, aby uniknąć powoływania biegłych rzeczoznawców i ponoszenia przez Klientów kosztów. Wnioski przygotowujemy starannie, dbając o ich szczegółowość aby umożliwić Klientowi jak najkorzystniejszy podział i jak najbliższy spełnieniu jego wymaganiom. Jeżeli nie ma zgody drugiej strony co do zaproponowanych warunków, negocjacje i mediacje nie przynoszą efektów wspieramy Naszych Klientów w walce na sali sądowej. Sporządzamy plany podziałów, korzystamy z fachowej wiedzy specjalistów w przedmiocie wycen nieruchomości, ruchomości, płodów rolnych, nakładów.

  Dobry adwokat od podziału majątku Warszawa

  Wspominając o sprawach o podział majątku wspólnego małżonków nie można zapomnieć o coraz częstszych sprawach o podział majątku powstałego w czasie trwania związków partnerskich / konkubinatów. Sprawy te są trudniejsze i opierają się na innej podstawie prawnej (bezpodstawnym wzbogaceniu), wymagają niejednokrotnie wniosków dowodowych o biegłych z zakresu kosztorysowania prac, czy robót budowlanych, czy też innych usług. W sprawach takich wspieramy Klientów na całej drodze sądowej, zaczynając od wezwań o zapłatę, poprzez negocjacje, pozew, wnioski dowodowe, pisma procesowe i terminy rozpraw. Staramy się doprowadzić do odzyskania przez Naszego Klienta sum jakie zainwestował w majątek byłego partnera, lub uczciwy podział tego, co partnerzy wypracowali wspólnie.

  Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w sądzie czy na spotkaniach, zastępowani są tylko przez adwokatów i aplikantów adwokackich z naszej kancelarii. Sprawą zajmują się zawsze co najmniej dwie osoby, tak aby w Kancelarii, dla Klienta, zawsze była dostępne osoba prowadząca jego postępowanie.

  Obszary praktyki i obsługi klienta indywidualnego

  Nasze blogi

  Masz chwilę? Poczytaj.

  Przyjaciele kancelarii